Aanmelden activiteiten

Schietvereniging:

Voornaam*

Achternaam*

E-mailadres*

Door op verzend te klikken verplicht ik mijzelf tot het overmaken van €10,- euro aan SOS naar NL 72 INGB 0005 0474 77 t.n.v. Studiekring Over Strafrecht o.v.v. Schietvereniging + je naam (vóór 8 oktober aanstaande).

Bezoek Haagrecht advocaten:

Voornaam*

Achternaam*

E-mailadres*