+ 31 (0)71 527 7391 | sos@law.leidenuniv.nl

  Author Profile

  SOSLeiden

  Lid van de maand: Maart – Auke Rienstra

  Hoi Auke! Deze maand ben jij “Lid van de maand”! Vertel eens kort iets over jezelf. Wie ben jij?

  “Hoi! Ik ben Auke Rienstra en ik ben tweeëntwintig jaar. Ik ben geboren en getogen in Leidschendam, lekker dichtbij dus.

  Ik hou echt heel erg veel van film, vandaar dat ik ook voorzitter ben van de Mediacommissie bij Grotius. Dat heeft dan weer te maken met mijn passie voor videografie. Daardoor hou ik ook heel erg veel van video’s op Youtube, maar ik vind het ook heel erg leuk om zelf video’s te maken, bijvoorbeeld van een reis.

  Aan de andere kant hou ik ook erg van sport. Ik voetbal al zestien jaar. Tegenwoordig in een vriendenteam, maar ik heb vroeger ook op hoger niveau gevoetbald. Daarnaast ga ik ook graag naar de sportschool en ik kan wel zeggen dat ik behoorlijk fanatiek ben.

  Verder ben ik heel actief bij Grotius, hier doe ik dan ook de Mediacommissie en de Congrescommissie.

  Dit jaar rond ik mijn bachelor af, maar ik wil volgend jaar nog niet beginnen aan de master. Ik zal eerst een tussenjaar nemen om stage te kunnen lopen en een kijkje te nemen in de strafrechtspraktijk.

  Na dit tussenjaar wil ik wel strafrecht gaan studeren. Toen ik in mijn eerste jaar het vak ‘Inleiding Strafrecht’ volgde, vond ik dit maar helemaal niks. Toen ik bij Moot Court strafrecht als rechtsgebied kreeg, is dit 180 graden gedraaid en ik vind strafrecht nu helemaal top!”

  Het hele interview lees je hier!

  0

  31 januari 2019: Bezoek ZSM Den Haag

  Op 30 januari jl. is een delegatie van SOS afgereisd naar Den Haag om kennis te maken met de ZSM-werkwijze van het Openbaar Ministerie. Om 9.15 uur werden wij verwacht alwaar wij werden ontvangen met een lekker kopje koffie/thee.

  Allereerst kregen wij een uitgebreide voorlichting door verschillende ketenpartners over hun rol bij ZSM. Zo kregen wij meer te weten over de verhouding tussen de politie en het OM en werd de rol van ketenpartners als Slachtofferhulp, Reclassering, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming ons duidelijk gemaakt.

  Na deze voorlichting werden wij in twee groepen verdeeld en kregen wij achtereenvolgens een indrukwekkende rondleiding op de ZSM-werkvloer en bij de Opvang Verwarde Personen. Hier werd ons nog meer duidelijk hoe de ZSM-werkwijze in elkaar steekt en konden wij vragen stellen over hoe bijvoorbeeld de opvang van verwarde personen in Den Haag in zijn werk gaat.

  Na de heerlijke lunch, waar verschillende medewerkers aanschoven om al onze vragen te beantwoorden, begonnen we aan het beoordelen en het bespreken van een dossier onder leiding van een assistent-officier van Justitie. Op deze manier werden de moeilijkheden, maar ook de voordelen van de ZSM-werkwijze ons duidelijk!

  Wij willen iedereen die deze dag mede mogelijk heeft gemaakt hartelijk bedanken voor de leerzame en boeiende dag!

  0

  10 januari 2019: Kantoorbezoek Sjöcrona • van Stigt advocaten

  Op 10 januari jongstleden mocht een delegatie van SOS op bezoek komen bij Sjöcrona • van Stigt advocaten te Den Haag. Het kantoorbezoek begon met een quiz over het bijzonder strafrecht, een rechtsgebied waar velen van ons toch nog geen kaas van hebben gegeten. Na deze quiz hebben wij mogen luisteren naar een presentatie over het kantoor en over de soort zaken waar het kantoor zich mee bezig houdt. Na het opdoen van kennis hebben wij met elkaar een rollenspel mogen spelen waarbij erg veel werd gelachen. Het geheel werd uiteraard afgesloten met een borrel. Al met al kijken wij terug op een zeer succesvol kantoorbezoek waarvan gezegd moet worden dat het een uitstekende combinatie was tussen educatie en gezelligheid.

  Wij danken Sjöcrona • van Stigt advocaten voor deze leerzame en leuke ervaring!

  0

  Lid van de maand: Februari – Mercedes van Brunschot

  Hoi Mercedes! Deze maand ben jij “Lid van de maand”! Vertel eens kort iets over jezelf. Wie ben jij?

  “Hoi! Ik ben Mercedes van Brunschot en ik ben vijfenvijftig jaar. Ik ben in Amsterdam geboren uit een Peruaanse moeder Vega-Obregon en een Hollandse vader. Mijn moeder is overleden toen ik nog een baby was. Mijn vader is later hertrouwd. Mijn stiefmoeder kwam uit Friesland. Daardoor is mijn opvoeding puur Hollands geweest. Toch bruist het Latina bloed door de aderen.

  Ik ben een paar jaar geleden voor de tweede maal arbeidsongeschikt verklaard. Ditmaal zonder verwachting bij het UWV dat ik ooit nog terug zou komen binnen het arbeidsproces. Enkele jaren geleden zat ik bij mijn broer op zijn ranche in Peru aan de eettafel. Hij vroeg mij: “Wat zou je nog kunnen doen? Een mens heeft passie nodig in het leven!” Toen verzuchtte ik dat ik het niet wist en ik flapte eruit dat ik eigenlijk altijd rechten heb willen studeren. Mijn broer zei: “Nou, schiet op dan!” En zo is het gekomen, ik ben mij gaan upgraden.

  Ik heb mijn passie gevonden en ik geniet met volle teugen. Daarbij komt als extraatje dat naar mijn mening de studie voor mij verjongend werkt; beter dan een facelift! Als kleine desillusie geldt dat toen ik aan de studie begon, ik het idee had dat ik al heel veel wist. Maar toen ik aan deze studie begon kwam ik erachter dat ik nog heel veel nietwist. Maar goed, mijn ‘nieuwe’ leven is begonnen!”

  Het hele interview lees je hier!

  0

  Lid van de maand: Januari – Sifra Rozema

  Hoi Sifra! Deze maand ben jij “Lid van de maand”! Vertel eens kort iets over jezelf. Wie ben jij?

  “Hoi! Ik ben Sifra Rozema en ik ben zesentwintig jaar. Ik ben geboren in Gouda, maar opgegroeid in Waddinxveen.

  Ik studeer sinds afgelopen februari strafrecht. De keuze om strafrecht als master te gaan doen was snel gemaakt. In je bachelor krijg je natuurlijk verschillende vakken, en ik merkte bij strafrecht meteen dat ik het super leuk vond. Je moet natuurlijk wel iets kiezen waarvan je denkt, ‘dit vind ik echt leuk!’ Gelukkig blijkt dat ook echt zo te zijn, want ik vind tot nu toe elk vak echt mega interessant.

  Momenteel woon ik in Leiden. Ik woon in een studentenflat, maar heb wel lekker mijn eigen studio.

  Verder hou ik enorm van hockeyen. Ik heb veel sporten geprobeerd in mijn leven, dus ik durf wel te zeggen dat ik best wel sportief ben! Zo heb ik een tijdje aan wake boarden gedaan, surfen, jazz ballet. Ik vind sporten echt super leuk, en wil ook altijd van alles proberen. Maar ik vind hockey toch echt wel het leukst, haha.

  Op dit moment hockey ik niet, maar ik wil volgend jaar wel weer beginnen. Waarschijnlijk in Amsterdam, waar ik komend jaar graag naartoe wil verhuizen! Hoewel ik het hier in Leiden heel leuk heb gehad, wil ik meer ontdekken; en Amsterdam lijkt me mega leuk! Ik denk dat je je daar nooit zult vervelen.

  Verder zou ik graag na mijn studie bij het OM willen werken!”

  Het hele interview lees je hier!

  0

  3 december 2018: Lezing ‘Bijstand aan kroongetuigen’

  Op maandag 3 december 2018 verzorgden Onno de Jong en Hans-Jan Bussink, allebei advocaat bij Ausma de Jong Advocaten, een lezing over het bijstaan van kroongetuigen. Onno de Jong heeft Fred Ros bijgestaan in één van de langstlopende processen die Nederland heeft gekend: het Passage Proces. Tijdens de lezing werd stilgestaan bij het begrip ‘kroongetuige’, bij de in Nederland geldende regelingen ten aanzien van kroongetuige, maar ook bij de overgang van het zijn van een ‘normale’ verdachte naar het worden van een kroongetuige. Ook werd stilgestaan bij de precieze rol van de advocaat van de kroongetuige, waarbij het opvallend was dat coaching van de kroongetuige de meest omvattende taak is. Daarnaast werd duidelijk dat het contact met de cliënt over het algemeen allemaal heimelijk moet plaatsvinden, hetgeen als lastig kan worden ervaren i.v.m. de grote mate van voorzichtigheid die daarmee gepaard moet gaan.

  De Jong en Bussink verduidelijkten dat een verdachte ervoor kiest om kroongetuige te worden en dat die keuze grote consequenties met zich meebrengt. Als kroongetuige doe je eerst je verhaal en a.d.h.v. dat verhaal bepaalt het OM wat daar tegenover zal komen te staan. De toezegging(en) van het OM bieden echter geen garantie. Uiteindelijk is het de rechter die beslist of bijvoorbeeld strafkorting kan plaatsvinden en zo ja, hoeveel dat dan zal zijn. Daarnaast doet een kroongetuige afstand van zijn verschoningsrecht. Aan de orde kwam voorts dat de mate van gevaar die een kroongetuige loopt en zal lopen door zijn verklaringen wordt meegewogen bij de toezeggingen, maar dat daar nog wel iets te halen viel.

  Ter afsluiting werden er diverse stellingen gepresenteerd waarover wij met onze vers opgedane kennis en inzichten konden discussiëren met elkaar, waarbij vele meningen werden gehoord, aangenomen en weerlegd. Al met al was het een zeer succesvolle leerzame, maar vooral ook leuke lezing met veel interactie tussen de sprekers en de deelnemers.

  Namens SOS willen wij Onno de Jong en Hans-Jan Bussink dan ook hartelijk danken voor deze horizon-verbredende lezing.

  Tot slot wensen wij jullie allen alvast prettige feestdagen & een heel gelukkig nieuwjaar!

  Het 82e bestuur der SOS

  0

  Lid van de maand: December – Britt Heemstra

  Hoi Britt! Deze maand ben jij “Lid van de maand”!  Vertel eens kort iets over jezelf. Wie ben jij?

  “Hoi! Ik ben Britt Heemstra en ik ben eenentwintig jaar. Ik ben geboren in Leiden en toen ik drie weken oud was ben ik verhuisd naar Singapore. Daar heb ik drie jaar gewoond en toen ben ik naar Hongkong verhuisd, waar ik ook drie jaar heb gewoond. Op mijn zesde ben ik terugverhuisd naar Oegstgeest. Nu woon ik met vriendinnetjes samen in Leiden.

  Ik heb in juni mijn bachelor rechtsgeleerdheid gehaald. Nu heb ik een soort van tussenjaar, waar ik wel vakken volg. Ik ben nu bezig met het halen van mijn civiel effect en ik volg de vakken inleiding criminologie en rechtspsychologie. In september begin ik aan mijn master.

  Tijdens mijn studie ben ik erachter gekomen dat mijn interesse voornamelijk bij het strafrecht ligt. Dit uit zich onder meer in het feit dat ik echt alle documentaires, programma’s en series kijk die ook maar iets met het strafrecht te maken hebben.

  Ik ben nu ook LLP-tutor en videotrainer bij mootcourt. Dat vind ik heel leuk om te doen! Ik vind het daarbij vooral leuk dat ik echt met studenten bezig ben, in een informele sfeer.

  In februari en maart ga ik stage lopen bij een advocatenkantoor in Den Haag, hier heb ik erg veel zin in.

  Verder ben ik natuurlijk druk bezig met het voorbereiden van de studiereis van SOS!”

  Het hele interview lees je hier!

  0

  26 november 2018: Bezoek aan BijzonderStrafrecht Advocatuur

  Op maandag 26 november 2018 vertrok een delegatie van SOS naar het kantoor van BijzonderStrafrecht Advocatuur. De focus binnen dit kantoor ligt voornamelijk, zoals de naam al stelt, op specifieke vakgebieden binnen het strafrecht en dan met name het financieel-economisch strafrecht en het internationaal strafrecht. Wij kregen een lezing over de ins en outs van de klokkenluidersregeling.

  Aangekomen bij het kantoor in een prachtig pand in Amsterdam, namen we plaats in een vergaderzaal waar we hartelijk werden ontvangen met lekkere drankjes.

  Binnen enkele momenten ontmoetten we de twee advocaten van het kantoor, Joyce Boonstra en Caroline Buisman. Na een korte kennismaking waarbij zowel de SOS-leden als de twee advocaten kort vertelden wie zij zijn en wat zij doen, ving de presentatie over de klokkenluidersregeling aan. Advocate Joyce Boonstra gaf hierbij allereerst verschillende voorbeelden van klokkenluiders in en buiten Nederland. Ook vertelde zij ons over het ‘Huis voor Klokkenluiders’, een instantie die mensen bijstaat die misstanden op het werk melden. Ook gaf zij ons uitleg over wanneer je nou precies een klokkenluider bent, en welke wet- en regelgeving wij in Nederland kennen voor deze klokkenluiders. Nadat al onze vragen werden beantwoord, volgde een discussie onder andere over het feit of er wel of niet een beloning zou moeten komen voor de mensen die de klok luiden in Nederland.

  Na de zeer interessante presentatie en de discussie die daarop volgde, werd het bezoek afgesloten met een borrel, waar de studenten en de medewerkers van het kantoor elkaar op een informele manier verder konden leren kennen.

  SOS wil BijzonderStrafrecht Advocatuur hartelijk bedanken voor de informatieve, vernieuwende en leuke middag!

  We zien jullie graag weer op de volgende activiteit,

  Het 82e bestuur der Studiekring over Strafrecht

  0

  14 november 2018: Kraak de zaak

  Op woensdagavond 14 november 2018 vond de debatavond plaats die georganiseerd werd door een unieke samenwerking tussen J.F.V. Grotius, CoDe en SOS. De debatavond stond in het teken van straftoemeting, een onderwerp waaraan tijdens onze master nagenoeg geen aandacht wordt geschonken.

  Mr. drs. L. Noyon trapte de avond af met een introductie in het onderwerp. Deze introductie geschiedde aan de hand van een tweetal zeer bekende zaken: Anne Faber en Marianne Vaatstra. In beide gevallen was sprake van verkrachting, gevolgd door de dood van het slachtoffer. Op het eerste oog lijken deze zaken op elkaar, maar niets bleek tijdens deze avond minder waar. Beide daders zijn immers veroordeeld, maar de strafmaat verschilt gigantisch. Zo kreeg Michael P. 28 jaar gevangenisstraf en tbs en kreeg Jasper S. 18 jaar gevangenisstraf. Valt het verschil in strafmaat voor een ogenschijnlijk zelfde feitencomplex te verklaren? Waar wordt op gelet bij het bepalen van de strafmaat? Heeft de publieke opinie of de media daar invloed op?

  Zowel een officier van justitie, te weten mevrouw M.S. Warnaar, als een advocaat, te weten mr. M. Lochs (Spong advocaten), voorzagen ons van diverse inzichten en overwegingen. Zo legde de officier van justitie uit hoe de strafeis van het OM in de zaak tegen Michael P. was opgebouwd en gaf mr. M. Lochs ons een inzicht in hoe je een strafeis kunt aanvechten middels je pleidooi. Tenslotte nam rechter mr. J.H. Janssen het woord. Janssen ging het gesprek met ons aan als ware wij ons samen in de raadkamer bevonden.

  Over de precieze inhoud van het debat kunnen wij hier helaas niet uitweiden, dat is nu eenmaal het geheim van de raadkamer.

  We zien jullie graag weer op de volgende activiteit!

  Het 82e bestuur der Studiekring Over Strafrecht

  Ps: de columns van mr. J.H. Janssen in het NRC zijn een echte aanrader! 

  0

  Lid van de maand: November – Niels van den Bos

  Hoi Niels! Deze maand ben jij “Lid van de maand”!  Vertel eens kort iets over jezelf. Wie ben jij?

  “Hoi! Ik ben Niels van den Bos en ik ben vijfentwintig jaar. Ik ben geboren en getogen in Rotterdam.

  En verder, waar zal ik eens beginnen… Ik weet eigenlijk pas sinds een half jaar dat ik strafrechtadvocaat wil worden. Ik denk dat dit is wat het beste bij mij past, al is dit niet een droom die ik altijd al heb gehad. De voornaamste reden dat ik rechten ben gaan studeren is omdat ik niet goed tegen onrecht kan. Daarnaast las ik vroeger ook allemaal boeken over misdaad, dus ik denk dat het altijd wel een beetje heeft geborreld.

  Naast rechten heb ik ook criminologie gestudeerd, omdat ik de psyche van de mens heel interessant vind, vooral die van een dader.

  Verder ben ik momenteel op zoek naar een stage bij een advocatenkantoor!

  Daarnaast ben ik een echt sportfanaat, dit ben ik altijd al geweest. Vooral voetbal vind ik erg leuk (Feyenoord!!). Vroeger heb ik ook veel aan sport gedaan. Nu heb ik minder tijd om te sporten, maar ik ga nog graag naar de sportschool of een rondje hardlopen.

  Verder spreek ik altijd graag met vrienden af, ik vind het leuk om onder de mensen te zijn. Voor een biertje ben ik dus altijd te porren!”

  Het hele interview lees je hier!

  0