+ 31 (0)71 527 7391 | sos@law.leidenuniv.nl

  Beschermers

  Beschermvrouwe prof. mr. C.P.M. Cleiren en beschermheer prof. mr. J.H. Crijns ondersteunen Studiekring Over Strafrecht met hun grote (juridische) netwerk bij de organisatie van activiteiten en staan nieuwe SOS-besturen bij in de vorming van het jaarplan voor het komende bestuursjaar. Beiden zijn als hoogleraar verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden.

  Cleiren
  prof. mr. C.P.M. Cleiren

  Prof. mr. C.P.M. Cleiren
  Tineke Cleiren is vanaf 2000 werkzaam als hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden. Daarvoor is zij vanaf 1991 verbonden geweest als hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en heeft ze vanaf 1997 tot 2000 als Directeur Generaal Wetgeving, Rechtspleging, Rechtshandhaving en Rechtsbijstand gewerkt bij het Ministerie van Justitie. Daarnaast is ze raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof te Amsterdam. Verder is Tineke Cleiren actief als redacteur van het tijdschrift Strafblad en van Tekst & Commentaar Strafrecht en Tekst & Commentaar Strafvordering. Zij is de coördinator van het facultaire onderzoeksprogramma Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity en een van de drie trekkers van het universitaire profileringsgebied Interaction between Legal Systems.

  Crijns
  prof. mr. J.H. Crijns

  Prof. mr. J.H. Crijns
  Jan Crijns is vanaf september 2012 als hoogleraar straf- en strafprocesrecht werkzaam bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden. Voorts is hij als research fellow verbonden aan het onderzoeksprogramma Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity. Daarnaast is hij als raadsheer-plaatsvervanger verbonden aan het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch en als rechter-plaatsvervanger aan de Rechtbank Noord-Holland. Tevens maakt hij deel uit van de Centrale Toetsingscommissie (CTC) van het Openbaar Ministerie. Ook is hij lid van de redactie van Tekst & Commentaar Strafrecht en Tekst & Commentaar Strafvordering en is hij als vaste auteur verbonden aan Ars Aequi KwartaalSignaal en European Human Rights Cases. Tot slot is hij redacteur van het recent opgerichte Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving (TBS&H).