+ 31 (0)71 527 7391 | sos@law.leidenuniv.nl

  Blog

  Alle verslagen van activiteiten en het lid van de maand!

  26 oktober 2016 – Bezoek schietvereniging

  Op woensdagavond 26 oktober 2016 heeft SOS een bezoek gebracht aan de Schietvereniging Zoetermeer (SVZ). Ook dit collegejaar was deze jaarlijks terugkerende activiteit weer erg populair.

  Terwijl de SOS-leden waren voorzien van een kop koffie of thee gaf SVZ een presentatie over de schietsport en de verschillende aspecten die bij een schietvereniging komen kijken. De deelnemers kregen onder andere uitleg over de toelatingsprocedure en de regels die gelden voor eigen wapenbezit. Tijdens de uitleg werd al snel duidelijk dat er voor een volwaardig lidmaatschap veel verschillende eisen gelden. Er moet niet alleen worden voldaan aan wettelijke eisen, zoals het verkrijgen van een VOG, er vindt ook veel sociale controle plaats door de ballotagecommissie en de leden zelf. Naast de eisen die gelden voor de leden, worden ook verschillende eisen gesteld aan de gecertificeerde schietvereniging. Tijdens de presentatie konden de deelnemers allerlei vragen stellen.

  Vervolgens kregen de deelnemers uitleg over de verschillende soorten wapens en was er de mogelijkheid om de geweren en pistolen van SVZ van dichtbij te bewonderen. Nadat de groep in drieën was verdeeld, was het dan eindelijk zo ver en mocht SOS zelf de schietbaan op! Per groep wisselden de deelnemers elkaar af in de verschillende wapens en kregen zij les in het gebruik van een luchtpistool, een luchtgeweer en een vuurwapen. SVZ zorgde voor een uitstekende begeleiding en gaf uitleg over de juiste houding, het gereedmaken van het wapen en het gericht schieten.

  Tot slot werd de avond gezellig afgesloten met een borrel. SVZ heeft ons laten zien dat er veel vooroordelen bestaan rondom schietverenigingen en heeft ons inzicht gegeven in het schieten als Olympische sport. SOS is SVZ ook dit jaar weer erg dankbaar voor de uitstekende begeleiding en verzorging!

  img_7334
  Bezoek schietvereniging

  19 oktober 2016 – Bezoek Cleerdin & Hamer

  Op woensdag 19 oktober is SOS op kantoorbezoek geweest bij Cleerdin & Hamer Advocaten te Amsterdam. Cleerdin & Hamer is een gerenommeerd advocatenkantoor met vestigingen in Amsterdam, Almere, Alkmaar en Rotterdam. Het kantoor is in 1974 opgericht en heeft de grootste strafrechtsectie van Nederland. Twee advocaten van de vestiging Rotterdam voeren momenteel de verdediging van Holleeder.

  Het bezoek begon met een inspirerend gesprek met mr. dr. Patrick van der Meij over zijn carrière, waarbij de studenten vragen konden stellen over de werkzaamheden van een strafrechtadvocaat in de praktijk. Zo werd onder meer beschreven hoe een werkdag eruit ziet en werden voorbeelden gegeven van wat je mee kunt maken als advocaat. Duidelijk is geworden dat de strafrechtadvocaat niet de hele dag achter zijn bureau zit, maar tijdens piketdiensten bijvoorbeeld, opgeroepen wordt om als advocaat op te treden voor een zojuist gearresteerde verdachte. Tevens komt de strafrechtadvocaat voor verschillende morele dilemma’s te staan en moet hij altijd naar eer en geweten handelen.

  Voorafgaand aan het kantoorbezoek hadden de studenten allemaal een geanonimiseerd procesdossier over een poging doodslag toegestuurd gekregen zodat zij dit konden voorbereiden voor een voorgeleiding bij de rechter-commissaris. Dit dossier is uitgebreid besproken en het was de taak van de studenten om zoveel mogelijk goede argumenten aan te dragen waarom de verdachte niet in bewaring gesteld zou moeten worden.

  Na afloop van het inhoudelijk deel van het bezoek was er een gezellige, afsluitende borrel. Alle deelnemers vonden het erg leuk om een kijkje te nemen in de dagelijkse praktijk van de strafrechtadvocaat. Een zeer geslaagd en leerzaam bezoek!

  Kantoorbezoek Cleerdin & Hamer Advocaten
  Kantoorbezoek Cleerdin & Hamer Advocaten

  Lid van de maand: September – Leonie Heikens

  Hoi Leonie! Vertel eens kort iets over jezelf. Wie ben jij? – “Ik ben Leonie, 24 jaar en ik kom uit Waddinxveen. Ik ben de jongste in een gezin van vier en ben inmiddels trotse tante van twee nichtjes en één neefje. Ik heb hiervoor in de beste patatzaak van Nederland gewerkt. Momenteel heb ik geen baan meer, dus als iemand tips heeft dan zijn deze altijd welkom. Ik heb zes maanden stage gelopen bij de RSJ in Den Haag. De RSJ behartigt verschillende belangen van gedetineerden. Wanneer de gedetineerde vond dat hij onredelijk was behandeld, kon hij/zij in beroep gaan bij de RSJ. Ik was de secretaris voor de beroepscommissie en schreef de uitspraken. Dat was een hele verantwoordelijkheid, maar ik werd het hele traject goed begeleid. Het was echt een super stage. Naast mijn studie zit ik op voetbal en speel ik in het dameselftal van Be Fair in Waddinxveen. Ook probeer ik te kickboksen wanneer ik daar tijd voor heb, helaas schiet dat er vaak bij in.”

  Lees het hele interview met Leonie hier!

  6 juni 2016 – Congres: de ZSM-werkwijze

  De ZSM-werkwijze: de toekomst van het strafrecht?!

  Het ZSM-congres werd om tien uur gestart door afdelingshoofd van de Afdeling Straf- en Strafprocesrecht mr. Jan Crijns. Na een korte algemene introductie van het onderwerp ZSM, was het de beurt aan hoofdofficier van justitie mr. Marc van Nimwegen, die de eerste lezing verzorgde genaamd ‘De ins & outs van ZSM’. Als grondlegger en bedenker van de nu vijf jaar oude werkwijze binnen het strafrecht, vertelde hij over de aanleiding en ontwikkeling van de ZSM-werkwijze. Daarnaast besteedde hij aandacht aan eventuele verbeteringen en huidige ontwikkelingen van de ZSM-werkwijze. Aan het einde van zijn lezing was er tijd voor vragen en discussie en hiervan werd door de zaal volop gebruik gemaakt. Daarna was het woord aan mr. Monique Mos, die sinds maart 2016 de functie van hoofd Operatiën Eenheid Den Haag van de Nationale Politie bekleedt. Vanuit de politie vertelde zij over de verbeteringen, maar ook plaatste zij kanttekeningen en stelde verbeterpunten voor waar zij zichzelf de komende jaren voor wil inzetten.

  Na een korte koffiepauze werd het programma voortgezet met de lezing van advocate mr. Coosje Peterse. Zij vertelde hoe de nieuwe werkwijze het werk van de advocaat heeft veranderd en was kritisch over het ontwikkelen van de nieuwe werkwijze zonder dat daarbij advocaten betrokken werden. Verder besteedde zij aandacht aan de nieuwe regels omtrent de rechtsbijstand en blikte vooruit op de toekomstige problemen met betrekking tot rechtsbijstand die binnen ZSM opgelost moeten worden.

  Na deze enerverende ochtend konden de congresdeelnemers genieten van een heerlijke lunch in de zon, zodat iedereen weer fris kon deelnemen aan het middagprogramma. Dit programma bestond uit twee rondes van vier verschillende workshops. In de eerste workshop werd onder leiding van coördinerend ZSM-officier van justitie Claudia Rijnaarts de ZSM-tafel met alle deelnemers nagespeeld. Voorafgaand aan de workshops hadden de deelnemers al acht casussen ontvangen. Tijdens de workshops werden verschillende rollen bij elke casus verdeeld waaronder politieman, officier, reclassering, advocaat en Raad van de Kinderbescherming. Samen moesten de deelnemers alle factoren afwegen en met elkaar snel tot een geschikte straf komen. Ondertussen werden er veel vragen gesteld over de manier waarop mevrouw Rijnaarts zelf beslissingen maakt tijdens haar ZSM-diensten.

  In workshop twee verzorgden de bekende strafrechtadvocaten mr. Flokstra en mr. De Vries een interactieve lezing waarbij zij samen met de deelnemers wasstraat-casussen bespraken. De nadruk lag op de praktijk en de manier waarop een advocaat aan het werk gaat bij de snelle ZSM-werkwijze. Door hun ervaring konden zij goed inzicht geven in de dagelijkse praktijk.

  In workshop drie stond het criminologische aspect centraal en vertelde mr. drs. Lucas Noyon over de verhouding tussen twee belangrijke pijlers; maatwerk en snelheid. Waarbij ZSM vooral gericht is op een snelle afdoening om onzekerheid te voorkomen, brengt snelheid soms ook slordigheid met zich mee. Lucas Noyon gaf een overzicht van het huidige onderzoek naar deze twee pijlers.

  In de vierde workshop sprak Marjolein van de Wiel namens Dients Justis over de invloed van de ZSM-werkwijze en het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag. Er is de afgelopen jaren veel discussie geweest over het tekort aan rechtsbescherming voor de verdachte en de zeer ernstige gevolgen in verband met het weigeren van een VOG- aanvraag. Marjolein van de Wiel kon alle vragen beantwoorden en duidelijkheid scheppen over de gevolgen van een snelle afdoening via de ZSM-werkwijze.

  De succesvolle congresdag werd afgesloten onder het genot van een gezellig hapje en een drankje.

  Het congres werd mede mogelijk gemaakt door:

  LUF

   

   

  Congres ZSM

  Lid van de maand: Juni – Inge Verhagen

  Wat zou niemand van jou verwachten? – “Ik heb zeven jaar lang aan taekwondo gedaan! Daarbij heb ik één gradatie onder de zwarte band behaald. Ik ben gestopt op mijn zeventiende, omdat ik anders wel erg veel trainingen moest volgen voor de zwarte band.”

  Benieuwd naar Inge? Lees het hele interview met Inge hier!

  13 mei 2016 – Nationale Strafpleitcompetitie

  Op 13 mei 2016 werd de finale van de Nationale Strafpleitcompetitie 2016 gehouden in de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Om 12:30 uur liepen de eerste deelnemers binnen in de wachtzaal en deze vulde zich totdat het voorwoord om 13:00 uur aanving. De spanning hing in de lucht en de eerste ronde van de NSPC ging van start. De verenigingen die dit jaar deelnamen waren M.P. Vrij, Criminal Intent, Simon van der Aa, Ad Informandum, het Strafrechtelijk Dispuut Wichmann, N.C.S.V. Dr. Nico Muller en uiteraard ons eigen team van SOS Leiden. Bart Jansen en Farid Aouragh waren aan de beurt in de tweede ronde.

  De zaak waarbij team SOS Leiden als advocaat optrad, ging over een zaak waarbij twee collega’s meerdere aanvaringen hadden gekregen. De mannelijke cliënt werd verdacht van poging doodslag en bedreiging, belaging en mishandeling. Het 117 pagina’s tellende dossier bood voor zowel het OM als de verdediging voldoende mogelijkheden. Zo had aangeefster een flink aantal getuigen die haar aangiftes ondersteunde. Een technisch rapport van de politie sprak desondanks tegen dat er een aanrijding tussen aangeefster en onze cliënt zou hebben plaatsgevonden. De belangrijkste strategie van SOS Leiden was dan ook het onderuit halen van de geloofwaardigheid van aangeefster en een deel van de getuigen. Dit is aardig gelukt, want het leverde ons de finaleplaats op.

  Maar met de finaleplaats waren we er nog niet. Team SOS Leiden moest tegen het team van het Strafrechtelijk Dispuut Wichmann strijden om de winst, waarbij zij aan de hand van een snelpleitcasus binnen een half uur de volledige zaak moesten voorbereiden. Hierbij pleitten zij voor een zesdelige jury. Deze zaak betrof een zeer korte casus van één A4-tje. Een man die net zijn rijbewijs had gehaald werd verdacht van poging tot zware mishandeling, nadat hij bij een politieachtervolging op een politieauto was ingereden. Beide teams hadden exact een halfuur de tijd om een requisitoir c.q. pleidooi voor te bereiden. Dat was best even stressen, maar uiteindelijk trok team SOS Leiden vol vertrouwen opnieuw de toga’s aan. Tijdens de finale bleek dat beide teams hadden aangevoeld dat het knelpunt in de casus met name het leerstuk van het voorwaardelijk opzet betrof en een groot deel van beide pleidooien had hier dan ook betrekking op. Na een beraadslaging van de rechtbank, werd onze cliënt vrijgesproken en ging SOS Leiden met de winst naar huis!

  Zij hebben niet alleen een wisselbeker gewonnen, tevens mogen zij in het nieuwe collegejaar beide stage lopen bij Cleerdin&Hamer in Amsterdam en hebben zij de wettenbundels voor het collegejaar 2016-2017 al in de pocket. Voor het eerst heeft SOS Leiden de winst naar Leiden gehaald! Met elkaar hebben wij ter afsluiting nog een drankje gedronken in café Stairway to Heaven in Utrecht, uiteraard vooral ter ere van onze winnaars. Proost, mannen! Jullie hebben een topprestatie neergezet.

  Winnaars NSPC kopie
  Winnaars NSPC 2016: Bart Jansen en Farid Aouragh

  Lid van de maand: Mei – Marina Kramer

  Hoi Marina! Vertel eens kort iets over jezelf. Wie ben jij? – “Ik ben Marina, ik woon in Beverwijk met mijn ouders en mijn zusje, ik ben 22 jaar, ik doe aan volleybal en ik rijd paard. Ook heb ik een eigen paard! Deze staat ergens gestald in een dorp vlakbij ons. Dit is niet helemaal meer mijn paard; ik moest hem namelijk verkopen toen ik het heel druk kreeg. Nu staat hij gewoon in een weide waar hij lekker kan rondlopen.”

  Lees het hele interview met Marina hier!

  19 t/m 24 april 2016 – Studiereis naar Edinburgh

  Afgelopen jaar is SOS op studiereis geweest naar Edinburgh. De studiereiscommissie kijkt terug op een zeer geslaagde week en aan alle enthousiaste geluiden te horen, geldt dit ook voor de leden! Zowel op strafrechtelijk als op cultureel gebied hebben wij veel nieuwe dingen geleerd. Maar ook de nodige pubs en clubs zijn aan een grondig kwaliteitsonderzoek onderworpen…

  Dinsdagochtend begon de reis vroeg. Na een korte vlucht stond als eerste een bezoek aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Edinburgh op het programma. Hier zijn wij met een aantal strafrechtdocenten en masterstudenten ingegaan op het Schotse strafrechtssysteem. De nadruk lag hierbij op de verschillen tussen het Nederlandse en Schotse systeem, waarbij duidelijk werd dat het verschil nog niet zo makkelijk te duiden is. Het was een hele leerzame middag en daarmee absoluut een mooi begin van de week.

  Woensdagochtend begon met een bezoek aan St Leonard’s politiebureau en een rondleiding door het cellenblok. Agent Liam Roberts heeft ons tot in de puntjes uitgelegd hoe de Schotse politie is samengesteld en wat werken in Edinburgh inhoudt. Een merkwaardig verschil met Nederland is de strikte handhaving van de vijfdaagse werkweek: kom je op vrijdagmiddag in voorlopige hechtenis, dan zal er pas op maandag weer naar jouw zaak worden gekeken. Dit was dan ook een belangrijk punt waar Liam tegen aan loopt in zijn werk. Als hij iets zou mogen veranderen, dan zou dat deze mentaliteit zijn. In de middag kregen wij een rondleiding door het oude Parliament House en de Faculty of Advocates. Hier kunnen alle advocaten werken in een oude en zeer mooie bibliotheek. Een groot verschil met onze Nederlandse Orde van Advocaten die – behalve een website – weinig faciliteiten biedt. ’s Avonds hebben wij mogen genieten van een diner dat werd aangeboden door onze eigen strafrechtafdeling. Nogmaals dank, het was erg gezellig!

  Donderdag stond in het teken van een bezoek aan het Schotse Openbaar Ministerie, ofwel the Crown Office and Procurator Fiscal Service. Hier hebben drie verschillende sprekers ons wegwijs gemaakt binnen de ingewikkelde materie omtrent de juryrechtspraak en de betekenis van het jeugdrecht binnen het Schotse rechtssysteem. De rol van de aanklager, de procurator, in Schotland is tevens goed uiteengezet. ‘s Middags werden we door het Openbaar Ministerie getrakteerd op een heerlijke, uitgebreide lunch. Hierna kregen we een rondleiding door het gebouw waar het Openbaar Ministerie is gevestigd. Met zijn allen hebben we gezellig gedineerd in een restaurant waar het ‘open mic night’ was. De avond hebben we afgesloten met goede moves in één van de hipste clubs van Edinburgh.

  Vrijdagmorgen stond de Edinburgh Sheriff and Justice of the Peace Court op het programma. Hier hebben we een korte lezing gehad en ook een interessante zitting bijgewoond waarin niet juridisch geschoolde rechters uitspraak doen. We vertrokken vervolgens naar de andere kant van Edinburgh voor een lezing van het Child Law Centre. We zijn op de hoogte gebracht van de speciale rol van kinderen in het Schotse strafrechtssysteem. Aansluitend op de lezing hebben we deelgenomen aan een soort droomvluchtattractie, te weten de “Whisky experience”. Hier mochten we verschillende soorten whisky’s proeven en als souvenirs voor het thuisfront inslaan. Met de hele groep hebben we vervolgens gedineerd bij het Tail End restaurant. De beste ‘Fish&Chips’ van Edinburgh stonden op het menu.

  Zaterdagochtend was het vroeg dag! Met onze eigen Hairy Coo bus hebben we heel wat Schotse monumenten, kasteeltjes, meren en andere bezienswaardigheden aangedaan. Het uitzicht over de Highlands was fenomenaal! Uiteindelijk zijn we aangekomen bij dé Schotse hooglanders, inclusief een kalfje. Het overwegend vrouwelijk gezelschap kon hun geluk niet op. ‘s Avonds was het tijd voor het laatste Schotse diner en een avondje stappen. De zondagochtend liet voor iedereen wat vrije tijd en kon zelf worden ingevuld. ’s Middags, of door een flinke vertraging eigen ’s avonds, vlogen we weer terug naar Nederland.

  De studiereis werd mede mogelijk gemaakt door:

  LUF

  IMG_8182

   

  14 april 2016 – Bezoek OM Den Haag

  Op donderdag 14 april heeft SOS een bezoek gebracht aan het Openbaar Ministerie in Den Haag.

  We begonnen onze dag aan het Paleis van Justitie. Onder het genot van een kopje koffie of thee werd de spits afgebeten door Eline, met een korte introductie over het OM en haarzelf. Een leuk feitje is dat Eline zelf ook bestuurslid is geweest van SOS! Zij vertelde het dan ook leuk te vinden dat zij benaderd is om deze dag te organiseren. Het Openbaar Ministerie is opgedeeld in twee delen: de onderzoeksomgeving en de interventie-omgeving, zo vertelde Eline. De onderzoeksomgeving betreft vooral de omgeving met betrekking tot de grote onderzoeken, zoals moord, doodslag, drugshandel etc. De interventie-omgeving houdt zich meer bezig met de veelvoorkomende criminaliteit zoals winkeldiefstal en inbraak. Tot slot heeft zij ons tevens van alle tips & tricks voorzien om later in aanmerking te kunnen komen voor een baan bij het Openbaar Ministerie. Hoe spring jij eruit? En welke weg kun je belopen om ooit een functie bij het OM te bekleden?

  Na de introductie van Eline, nam Yolanda de Groot, teamhoofd interventie-omgeving, het stokje even over. Zij heeft ons kort iets verteld over de Afdeling ZSM en de opleidingen binnen het OM. Er zijn nu twee verschillende soorten opleidingen: die van assistent-officier en adjunct-officier, wat momenteel een proeftraject is. De assistent-officier houdt zich bezig met veelvoorkomende criminaliteit, terwijl de adjunct-officier zich juist bezighoudt met de onderzoeksomgeving.

  Ook hebben wij van een korte lezing, verzorgd door niemand minder dan de heer Wouter Bos, mogen genieten. Wouter Bos heeft ons aan de hand van geluids- en beeldpnames van de zaak Rishi meegenomen in de functie van OvJ. In deze zaak, is Rishi op station Hollands Spoor doorgeschoten door een politieagent. Deze zaak zorgde in de media en de directe omgeving van Rishi voor behoorlijk wat aandacht, maar de agent in kwestie is uiteindelijk ontslagen van alle rechtsvervolging. Momenteel houdt Wouter Bos zich bezig met de rechtszaak tegen politicus Geert Wilders.

  Hierna is Camila Sam-Sin wat dieper ingegaan op de functie als adjunct-officier. De adjunct-officier houdt zich vooral bezig met de High Impact Crimes (HIC) en het idee van de adjunct-officier is om over het hele proces een echte, volwaardige sparringpartner te zijn. Omdat de functie van adjunct-officier een proeftraject is, zal moeten blijken of deze functie blijft bestaan.

  Simon Minks, die momenteel bovendien te zien is in 2doc: ‘De Aanklager’, heeft ons vervolgens meegenomen in zijn verhaal over het vervolgen van terroristen. Hij heeft ons verteld over verschillende terrorisme zaken, zoals bijvoorbeeld de Hofstadgroep, dierenextremisme, Tamil Tijgers, Jihadistisch terrorisme en de context-zaak, waarvan SOS de einduitspraak heeft bijgewoond op 10 december 2015.

  Na deze ochtend vol informatie en interessante rechtszaken, hebben we tijdens de lunch kennis gemaakt met de hoofdofficier van justitie, Bart Nieuwenhuizen. Ook Eline Gussenhoven en Simon Minks sloten aan bij de lunch, wat zorgde voor een gezellige informele sfeer waarbij iedereen nader kennis kon maken en de nodige vragen kon stellen!

  Na heerlijk te hebben geluncht in de lunchruimte van het OM, vervolgden wij onze dag bij de Afdeling ZSM, een stukje verderop in Den Haag. Hier werden wij begeleid door Claudia Rijnaarts, coördinerend ZSM-officier. Voorzien van een powerpoint en video-materiaal, heeft zij ons uitvoerig verteld over de Afdeling ZSM (Zorgvuldig, Snel, Maatwerk). Wij hebben een kijkje mogen nemen bij de ZSM-tafel waarbij we hebben mogen aanschouwen hoe alle keten-partners samen werken om zorgvuldig en snel maatwerk te leveren. Bovendien hebben we in groepjes een aantal procesdossiers mogen doornemen en gezamenlijk besloten welke beslissing wij zouden nemen als ZSM-officier.

  We hebben genoten van een complete dag vol met de nodige informatie! Wijzelf en alle deelnemers vonden het ontzettend leuk om een kijkje in de keuken van het OM te mogen nemen en kennis te maken met een aantal grote namen van het OM Den Haag!

  Nog meer weten over het werk van het Openbaar Ministerie? Kijk dan de 2doc: De Aanklagers elke maandag om 21:00 op NPO 2 en terug te kijken via Uitzending Gemist.

  IMG_3603

  Leden van de maand: april – Farid en Bart

  Deze maand hebben we een eenmalige speciale editie van onze interviews met onze leden van de maand. In april hebben we namelijk twee leden van de maand! Bart en Farid staan deze maand in de spotlight omdat zij SOS op 13 mei zullen vertegenwoordigen op de Nationale Strafpleit Competitie!

  Tijdens het interview bleken de mannen al goed op elkaar ingespeeld en kwamen de kwaliteiten van de mannen al naar boven. Farid is sterk juridisch onderlegd en is scherp op de letter van de wet. Bart is filosofisch sterk en weet goed te overtuigen van een andere manier van denken (hij heeft zelfs eens een fascinerend blog geschreven met een Alice in Wonderland invalshoek).

  Meer weten over deze mannen die de strijd straks aan gaan? Je leest het hele interview hier!