+ 31 (0)71 527 7391 | sos@law.leidenuniv.nl

  Category Archives: Activiteiten

  27 maart 2019: Lezing ‘Ter dood veroordeelden in de VS’

  Op woensdagmiddag 27 maart jl. vond de lezing over ter dood veroordeelden in de VS plaats. Deze lezing werd verzorgd door Merel Pontier. Merel Pontier heeft strafrecht gestudeerd in Rotterdam, heeft meerdere malen in de VS gewerkt, o.a. op het gebied van dood strafzaken en zet zich al een aantal jaar in voor de ter dood veroordeelde Amerikaan Clinton Young. Samen met Renate Bouwmeester bestuurt Merel dan ook de Clinton Young Foundation.

  In de lezing kwamen meerdere onderwerpen naar voren. Allereerst vertelde Merel ons meer over Clinton Young als persoon, wie is hij nou precies en wat heeft hij in zijn leven meegemaakt? Daarna vertelde Merel over de twee moorden die gepleegd zijn, waarvoor Clinton is veroordeeld en de reden waarom hij nu on Death Row zit. Merel liet ons hierbij ook fragmenten zien uit de Nederlandse documentaire ‘Deal met de Dood’, die over Clinton zijn strafzaak gaat. Hierbij zagen we onder andere getuigenverklaringen van de andere verdachten en een gesprek met Clinton zelf. Merel vertelde ons vervolgens hoe zij zelf denkt dat het is gegaan, en op welke manier zij zich inzet om gerechtigheid voor Clinton te krijgen. Verder vertelde Merel ons ook over ter dood veroordeelden ‘in het algemeen’, waarbij onder andere naar voren kwam in welke staten de doodstraf nog wordt uitgevoerd, op welke manieren de doodstraf wettelijk gezien mag worden uitgevoerd en enkele statistieken.

  Na de lezing kregen wij nog de gelegenheid om een kaartje te schrijven voor Clinton. Merel had namelijk allerlei wenskaarten meegenomen, waarop wij iets voor hem mochten schrijven!

  SOS wil Merel hartelijk bedanken voor de interessante, leerzame en intrigerende lezing!

  0

  7 & 28 februari 2019: Masterclass ‘het schrijven van een vonnis’

  7 februari jl. was het dan eindelijk zo ver: de aanvang van de masterclass ‘het schrijven van een vonnis’. Deze activiteit werd verzorgd door niemand minder dan mr. W.A.M. Van Schendel, de vice-president van de Hoge Raad der Nederlanden en tevens voorzitter van de Strafkamer. Van Schendel heeft een uitstekende staat van dienst. Zo is hij onder meer werkzaam geweest als rechter bij de rechtbank Rotterdam, als raadsheer bij het Hof Amsterdam en later als vice-president bij datzelfde hof.

  De activiteit bestond uit twee data: 7 februari en 28 februari. Op 7 februari ving de activiteit aan. Van Schendel en de deelnemers verzamelden zich op het KOG, alwaar Van Schendel de deelnemers voorzag van een instructie en het dossier. Dit dossier betrof een echt dossier wat het extra uitdagend maakte!

  Na twee weken de tijd te hebben gekregen om op basis van het dossier ons eigen vonnis te schrijven, reisden de deelnemers op 28 februari af naar Den Haag: het tweede deel van de activiteit vond namelijk plaats bij de Hoge Raad zelf. Nadat Van Schendel ons had ontvangen, kregen wij een erg indrukwekkende rondleiding door de Hoge Raad. Maar na deze rondleiding was het moment van de waarheid daar: de bespreking van de door ons zelf geschreven vonnissen. Van Schendel had onze vonnissen stuk voor stuk nagekeken en van feedback én een cijfer voorzien. Gelukkig konden we opgelucht ademhalen: er waren geen onvoldoendes gevallen! Daarnaast kon er maar één gelukkige winnaar zijn: Bas! Als prijs ontving Bas een heuze goodybag van de Hoge Raad! Maar ook de andere deelnemers kwamen niet tekort: met een Tony Chocolonely van de Hoge Raad, ‘De kleine Hoge Raad voor Dummies’ én een certificaat op zak prezen wij ons gelukkig.

  Alvorens wij terugreisden naar Leiden, werd de activiteit afgesloten door middel van een hapje en een drankje in de foodhall MingleMush. Kortom: een ontzettend geslaagde en onvergetelijke activiteit. Wij willen Van Schendel hartelijk bedanken voor de leerzame, boeiende maar vooral ook leuke masterclass!

  0

  31 januari 2019: Bezoek ZSM Den Haag

  Op 30 januari jl. is een delegatie van SOS afgereisd naar Den Haag om kennis te maken met de ZSM-werkwijze van het Openbaar Ministerie. Om 9.15 uur werden wij verwacht alwaar wij werden ontvangen met een lekker kopje koffie/thee.

  Allereerst kregen wij een uitgebreide voorlichting door verschillende ketenpartners over hun rol bij ZSM. Zo kregen wij meer te weten over de verhouding tussen de politie en het OM en werd de rol van ketenpartners als Slachtofferhulp, Reclassering, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming ons duidelijk gemaakt.

  Na deze voorlichting werden wij in twee groepen verdeeld en kregen wij achtereenvolgens een indrukwekkende rondleiding op de ZSM-werkvloer en bij de Opvang Verwarde Personen. Hier werd ons nog meer duidelijk hoe de ZSM-werkwijze in elkaar steekt en konden wij vragen stellen over hoe bijvoorbeeld de opvang van verwarde personen in Den Haag in zijn werk gaat.

  Na de heerlijke lunch, waar verschillende medewerkers aanschoven om al onze vragen te beantwoorden, begonnen we aan het beoordelen en het bespreken van een dossier onder leiding van een assistent-officier van Justitie. Op deze manier werden de moeilijkheden, maar ook de voordelen van de ZSM-werkwijze ons duidelijk!

  Wij willen iedereen die deze dag mede mogelijk heeft gemaakt hartelijk bedanken voor de leerzame en boeiende dag!

  0

  10 januari 2019: Kantoorbezoek Sjöcrona • van Stigt advocaten

  Op 10 januari jongstleden mocht een delegatie van SOS op bezoek komen bij Sjöcrona • van Stigt advocaten te Den Haag. Het kantoorbezoek begon met een quiz over het bijzonder strafrecht, een rechtsgebied waar velen van ons toch nog geen kaas van hebben gegeten. Na deze quiz hebben wij mogen luisteren naar een presentatie over het kantoor en over de soort zaken waar het kantoor zich mee bezig houdt. Na het opdoen van kennis hebben wij met elkaar een rollenspel mogen spelen waarbij erg veel werd gelachen. Het geheel werd uiteraard afgesloten met een borrel. Al met al kijken wij terug op een zeer succesvol kantoorbezoek waarvan gezegd moet worden dat het een uitstekende combinatie was tussen educatie en gezelligheid.

  Wij danken Sjöcrona • van Stigt advocaten voor deze leerzame en leuke ervaring!

  0

  3 december 2018: Lezing ‘Bijstand aan kroongetuigen’

  Op maandag 3 december 2018 verzorgden Onno de Jong en Hans-Jan Bussink, allebei advocaat bij Ausma de Jong Advocaten, een lezing over het bijstaan van kroongetuigen. Onno de Jong heeft Fred Ros bijgestaan in één van de langstlopende processen die Nederland heeft gekend: het Passage Proces. Tijdens de lezing werd stilgestaan bij het begrip ‘kroongetuige’, bij de in Nederland geldende regelingen ten aanzien van kroongetuige, maar ook bij de overgang van het zijn van een ‘normale’ verdachte naar het worden van een kroongetuige. Ook werd stilgestaan bij de precieze rol van de advocaat van de kroongetuige, waarbij het opvallend was dat coaching van de kroongetuige de meest omvattende taak is. Daarnaast werd duidelijk dat het contact met de cliënt over het algemeen allemaal heimelijk moet plaatsvinden, hetgeen als lastig kan worden ervaren i.v.m. de grote mate van voorzichtigheid die daarmee gepaard moet gaan.

  De Jong en Bussink verduidelijkten dat een verdachte ervoor kiest om kroongetuige te worden en dat die keuze grote consequenties met zich meebrengt. Als kroongetuige doe je eerst je verhaal en a.d.h.v. dat verhaal bepaalt het OM wat daar tegenover zal komen te staan. De toezegging(en) van het OM bieden echter geen garantie. Uiteindelijk is het de rechter die beslist of bijvoorbeeld strafkorting kan plaatsvinden en zo ja, hoeveel dat dan zal zijn. Daarnaast doet een kroongetuige afstand van zijn verschoningsrecht. Aan de orde kwam voorts dat de mate van gevaar die een kroongetuige loopt en zal lopen door zijn verklaringen wordt meegewogen bij de toezeggingen, maar dat daar nog wel iets te halen viel.

  Ter afsluiting werden er diverse stellingen gepresenteerd waarover wij met onze vers opgedane kennis en inzichten konden discussiëren met elkaar, waarbij vele meningen werden gehoord, aangenomen en weerlegd. Al met al was het een zeer succesvolle leerzame, maar vooral ook leuke lezing met veel interactie tussen de sprekers en de deelnemers.

  Namens SOS willen wij Onno de Jong en Hans-Jan Bussink dan ook hartelijk danken voor deze horizon-verbredende lezing.

  Tot slot wensen wij jullie allen alvast prettige feestdagen & een heel gelukkig nieuwjaar!

  Het 82e bestuur der SOS

  0

  26 november 2018: Bezoek aan BijzonderStrafrecht Advocatuur

  Op maandag 26 november 2018 vertrok een delegatie van SOS naar het kantoor van BijzonderStrafrecht Advocatuur. De focus binnen dit kantoor ligt voornamelijk, zoals de naam al stelt, op specifieke vakgebieden binnen het strafrecht en dan met name het financieel-economisch strafrecht en het internationaal strafrecht. Wij kregen een lezing over de ins en outs van de klokkenluidersregeling.

  Aangekomen bij het kantoor in een prachtig pand in Amsterdam, namen we plaats in een vergaderzaal waar we hartelijk werden ontvangen met lekkere drankjes.

  Binnen enkele momenten ontmoetten we de twee advocaten van het kantoor, Joyce Boonstra en Caroline Buisman. Na een korte kennismaking waarbij zowel de SOS-leden als de twee advocaten kort vertelden wie zij zijn en wat zij doen, ving de presentatie over de klokkenluidersregeling aan. Advocate Joyce Boonstra gaf hierbij allereerst verschillende voorbeelden van klokkenluiders in en buiten Nederland. Ook vertelde zij ons over het ‘Huis voor Klokkenluiders’, een instantie die mensen bijstaat die misstanden op het werk melden. Ook gaf zij ons uitleg over wanneer je nou precies een klokkenluider bent, en welke wet- en regelgeving wij in Nederland kennen voor deze klokkenluiders. Nadat al onze vragen werden beantwoord, volgde een discussie onder andere over het feit of er wel of niet een beloning zou moeten komen voor de mensen die de klok luiden in Nederland.

  Na de zeer interessante presentatie en de discussie die daarop volgde, werd het bezoek afgesloten met een borrel, waar de studenten en de medewerkers van het kantoor elkaar op een informele manier verder konden leren kennen.

  SOS wil BijzonderStrafrecht Advocatuur hartelijk bedanken voor de informatieve, vernieuwende en leuke middag!

  We zien jullie graag weer op de volgende activiteit,

  Het 82e bestuur der Studiekring over Strafrecht

  0

  14 november 2018: Kraak de zaak

  Op woensdagavond 14 november 2018 vond de debatavond plaats die georganiseerd werd door een unieke samenwerking tussen J.F.V. Grotius, CoDe en SOS. De debatavond stond in het teken van straftoemeting, een onderwerp waaraan tijdens onze master nagenoeg geen aandacht wordt geschonken.

  Mr. drs. L. Noyon trapte de avond af met een introductie in het onderwerp. Deze introductie geschiedde aan de hand van een tweetal zeer bekende zaken: Anne Faber en Marianne Vaatstra. In beide gevallen was sprake van verkrachting, gevolgd door de dood van het slachtoffer. Op het eerste oog lijken deze zaken op elkaar, maar niets bleek tijdens deze avond minder waar. Beide daders zijn immers veroordeeld, maar de strafmaat verschilt gigantisch. Zo kreeg Michael P. 28 jaar gevangenisstraf en tbs en kreeg Jasper S. 18 jaar gevangenisstraf. Valt het verschil in strafmaat voor een ogenschijnlijk zelfde feitencomplex te verklaren? Waar wordt op gelet bij het bepalen van de strafmaat? Heeft de publieke opinie of de media daar invloed op?

  Zowel een officier van justitie, te weten mevrouw M.S. Warnaar, als een advocaat, te weten mr. M. Lochs (Spong advocaten), voorzagen ons van diverse inzichten en overwegingen. Zo legde de officier van justitie uit hoe de strafeis van het OM in de zaak tegen Michael P. was opgebouwd en gaf mr. M. Lochs ons een inzicht in hoe je een strafeis kunt aanvechten middels je pleidooi. Tenslotte nam rechter mr. J.H. Janssen het woord. Janssen ging het gesprek met ons aan als ware wij ons samen in de raadkamer bevonden.

  Over de precieze inhoud van het debat kunnen wij hier helaas niet uitweiden, dat is nu eenmaal het geheim van de raadkamer.

  We zien jullie graag weer op de volgende activiteit!

  Het 82e bestuur der Studiekring Over Strafrecht

  Ps: de columns van mr. J.H. Janssen in het NRC zijn een echte aanrader! 

  0

  17 oktober 2018: Bezoek aan de schietvereniging

  Op woensdagavond 17 oktober 2018 heeft een delegatie van SOS een bezoek gebracht aan de Schietvereniging te Zoetermeer (SVZ). Wederom was deze jaarlijks terugkerende activiteit een groot succes!

  Allereerst kregen de SOS-leden een presentatie over de schietsport zelf. Hoe komt het dat deze sport onterecht zo’n slecht imago heeft en wat heb je nodig om een eigen wapen te kunnen bezitten? Al onze prangende vragen werden beantwoord. Zo hebben we kunnen leren dat wanneer je lid zou willen worden van een schietvereniging je eerst een VOG moet verkrijgen, de schietvereniging onder scherpe controle staat van zowel de politie als van de verenigingsleden zelf en dat je eerst aspirant-lid dient te worden alvorens je een volwaardig lid kunt worden van de schietvereniging.

  Hierna kregen we uitleg over diverse wapens en mochten we deze van dichtbij bewonderen. We hebben o.a. uitleg gekregen over de verschillen tussen de wapens en welke houding je bij welk wapen aan zou moeten nemen. Deze uitleg was natuurlijk van belang voor het hoogtepunt van de avond: het schieten zelf! De groep werd in drieën verdeeld waarna we allemaal op drie verschillende banen mochten schieten met een luchtgeweer, luchtpistool en een vuurwapen. De vrijwilligers van de schietvereniging hebben ons daarbij van een uitstekende begeleiding voorzien.

  De avond werd knallend afgesloten door de heren van SVZ door middel van een zeer indrukwekkende demonstratie met verschillende soorten wapens. Na deze demonstratie hebben onze leden nog een biertje gedaan met de mannen van SVZ, alvorens weer in de bus naar het Leidsche te stappen. SOS wil ook dit jaar SVZ bedanken voor de uitstekende verzorging van wederom een zeer geslaagde avond en natuurlijk ook haar eigen leden voor hun enthousiaste deelname aan deze activiteit.

  We zien jullie graag weer op de volgende activiteit!

  Het 82e bestuur der Studiekring Over Strafrecht

  Unknown

  0

  13 juni: Bezoek aan Van Ardenne & Crince le Roy Advocaten

  Op woensdag 13 juni vertrok SOS naar Rotterdam, om een kijkje te nemen bij het advocatenkantoor Van Ardenne & Crince le Roy.

  Aangekomen bij het WTC mochten we met de lift een flink stuk omhoog en kwamen we aan bij het kantoor, met prachtig uitzicht over Rotterdam. We werden ontvangen met thee en koffie, waarna niemand minder dan meneer van Ardenne zelf ons een uitleg gaf over het tuchtrecht. De focus lag voornamelijk op het advocatentuchtrecht. Na een lezing over de gedragscodes, de deken en de tuchtrechter, was het tijd om zelf aan de slag te gaan.

  Door middel van verschillende (waargebeurde!) casussen, mochten we zelf de rol van tuchtrechter op ons nemen en bediscussieerden we of we een sanctie op zouden leggen en welke sanctie wij op zouden leggen. De dag werd afgesloten met een gezellige borrel en de dag was om voor we er erg in hadden.

  We willen Van Ardenne & Crince le Roy van harte bedanken voor de leerzame, leuke én gezellige middag!

  0

  14 mei: Bezoek aan Cleerdin & Hamer Advocaten

  Tijdens ons bezoek aan Cleerdin & Hamer heetten Aimée (vanaf augustus advocaat stagiair) en Patrick van der Meij (advocaat en gaf les op de Universiteit van Leiden) ons welkom. Bij het kantoor in Amsterdam werden wij door de tuin geleid naar een ruimte waar we met 18 studenten konden zitten en waar Patrick plaats nam op de praatstoel. Hij nam ons mee op reis door de knelpunten, de do’s and don’t en de karakteristieken van het leven als advocaat te bespreken.

  De informele en interactieve sfeer tussen de studenten en de medewerkers van het kantoor werden als zeer prettig ervaren. Het bezoek werd afgesloten met een borrel op het plein.

  Cleerdin & Hamer, tot volgend jaar!

  Heb jij deze activiteit gemist? Spijt? Kijk snel op onze activiteitenkalender voor het volgende kantoorbezoek.

  0