+ 31 (0)71 527 7391 | sos@law.leidenuniv.nl

  Congrescommissie

  Met trots presenteert het 82e bestuur der Studiekring over Strafrecht de Congrescommissie van 2018-2019, onder leiding van bestuurslid Robin Vosman:

  v.l.n.r.: Sifra Rozema, Lili de Vries, Koen van Beek, Lotte Doornebal

  Praeses: Sifra Rozema
  Sifra is 26 jaar en in februari begonnen aan de master Straf- en Strafprocesrecht. Ze is actief lid bij SOS en is al meermalen mee geweest naar activiteiten van SOS. Zo heeft zij ook het congres van SOS van afgelopen jaar bijgewoond. Dit heeft haar zo enthousiast gemaakt dat zij zelf deel uit wilde maken van de congrescommissie. Ze beschouwt zichzelf als iemand die goed de leiding kan nemen en heeft er dan ook ontzettend veel zin in om als P dit jaar de commissie te begeleiden bij het neerzetten van een interessant en leerzaam congres.

  Ab Actis: Lotte Doornebal
  Lotte is 20 jaar oud en zit in het derde jaar van de bachelor Rechtsgeleerdheid. Lotte heeft echter nu al een grote affiniteit met het strafrecht en is dan ook al actief lid bij SOS. Ze is ondernemend en neemt in het dagelijks leven veelal het voortouw bij de organisatie van activiteiten. Daarnaast is ze actief op de studentenvereniging Augustinus. Lotte hoopt haar creativiteit in te kunnen zetten bij het optuigen van het congres en mensen door middel van het congres te enthousiasmeren voor het strafrecht!

  Quaestrix: Lili de Vries 
  Lili is 24 jaar en masterstudent Arbeidsrecht en Straf- en Strafprocesrecht. Buiten haar studie is Lili ook erg actief. Zo is zij al heel wat jaren actief als leidster binnen haar scoutingvereniging en heeft zij ervaring met commissiewerk. Zij heeft daardoor haar organiseer- en coördineerskills flink verbeterd. Deze kwaliteiten wil zij graag inzetten bij het organiseren van het congres. Zij zet zich met veel plezier in voor de congrescommissie om samen met de rest een gaaf congres neer te zetten!

  Assessor: Koen van Beek 
  Koen is 22 jaar en een echte strafrechtfanaat. Afgelopen jaar heeft hij de bachelor Rechtsgeleerdheid afgerond. Hij is voornemens om in februari in te stromen in de master Straf- en strafprocesrecht. Daarnaast is Koen een erg bezige bij. Zo is hij werkzaam als stagiair bij de Rechtstelefoon, commissielid bij Augustinus en heeft hij diverse stages bij advocatenkantoren achter de rug én nog op de planning staan. In zijn vrije tijd bezoekt hij graag strafzittingen bij de rechtbank en leest hij over strafzaken. Koen loopt dan ook over van ideeën voor het aankomende congres en is enthousiast om het congres samen met de andere commissieleden tot een succes te maken!

  Hou onze website en facebookpagina in de gaten voor updates omtrent het congres!