+ 31 (0)71 527 7391 | sos@law.leidenuniv.nl

    Congrescommissie

    Ieder jaar organiseert SOS een congres met een actueel strafrechtelijk thema.

    v.l.n.r.: Lotte Doornebal, Maaike Koot, Sander van Driel, Remco den Arend, Ashley de Wit en Esmé van Schaik

    Dit jaar ging het congres over ‘Deskundigenbewijs in het Strafproces‘ , klik hier voor een verslag van dit congres.

    Houd onze website en facebookpagina in de gaten voor updates omtrent het congres!