+ 31 (0)71 527 7391 | sos@law.leidenuniv.nl

    Juridisch Congres

    3 mei is het eindelijk zover! Dan zal het juridisch congres ‘Strafrecht en psychiatrie’ gaan plaatsvinden in de Oude Sterrewacht. De congrescommissie heeft de afgelopen maanden ongelooflijk hard gewerkt om een mooi programma te verzorgen. Psychische problematiek van verdachten is in veel strafzaken een belangrijk thema. Daarnaast speelt het Openbaar Ministerie een belangrijke regierol in zaken op het snijvlak tussen de forensische en civiele zorg. Hoe wordt hier door verschillende procesdeelnemers mee om gegaan? En: hoe kunnen juristen en psychiaters het best met elkaar samenwerken? Deze vragen zullen op het congres centraal staan. Houd de sociale media van de vereniging daarom goed in de gaten voor updates over het diverse dagprogramma!
    De commissie heeft er onwijs veel zin in! Zien wij jullie allemaal op 3 mei? Hopelijk tot dan!