+ 31 (0)71 527 7391 | sos@law.leidenuniv.nl

  Juridisch Congres

  Ook dit jaar organiseert SOS weer een juridisch congres met een actueel strafrechtelijk thema. Daarvoor wordt op dit moment een commissie gevormd, en sollicitaties zijn van harte welkom. Lees via deze link meer!

  Onderstaand is een verslag van het congres ‘Infiltratie van criminele organisaties’ dat online heeft plaatsgevonden op 20 mei 2021.

  v.l.n.r.:
  Charlotte Fioole (assessor)
  Niek Heizenberg (ab-actis)
  Kelly van den Broek (praeses)
  Marnick van der Bom (quaestor)
  Ashley de Wit (assessor)


  Onderstaand is een verslag van het congres ‘Deskundigenbewijs in het Strafproces’ dat heeft plaatsgevonden op 24 september 2020.

  De SOS congrescommissie 2020
  v.l.n.r.: Lotte Doornebal, Maaike Koot, Sander van Driel, Remco den Arend, Ashley de Wit en Esmé van Schaik

  Op donderdag 24 september in de namiddag was het (ein-de-lijk) zover. Na wat tegenslagen in de planning door vanzelfsprekende omstandigheden hield de SOS-congrescommissie 2020 hun congres over Deskundigenbewijs in het strafproces. Het vond plaats op het voor iedereen welbekende Kaltura, wat ons zeker niet in de steek liet. Twee leden van de commissie zaten thuis en drie zaten bij de voorzitter thuis op het CoCo-hoofdkwartier, waar zij alles regelden/in de gaten hielden en vanuit waar de dagvoorzitter zijn werk deed. Eerst gaf dr. Vidija Soerdjbalie-Maikoe een lezing over hoe het is om een deskundige te zijn in het strafproces. Zij vertelde eerst over haar werk als forensisch patholoog bij het NFI en daarna meer over waar zij in het strafrecht mee te maken heeft. Daarna gaf mr. Paul Acda een lezing. Deze strafpleiter vertelde over de juridische kant van het deskundigenbewijs en de keerzijden daarvan. Tot slot volgde nog een korte discussie tussen de twee sprekers over hoe groot de rol van de advocaat moet zijn bij het totstandkomen van deskundigenrapportages, met name bij het intakegesprek bij het NFI. Het was een inspirerende middag waar de deelnemers iets hebben opgestoken over een toch wel onbekend gebied in het bewijsrecht voor ons als toekomstige juristen in het strafrecht.