+ 31 (0)71 527 7391 | sos@law.leidenuniv.nl

  Juridisch Congres

  Onderstaand is een verslag van het congres Strafrecht in het Digitale Tijdperk dat heeft plaatsgevonden op 9 mei 2019. De nieuwe commissie is nu bezig met de voorbereidingen voor het congres in 2020. Het thema wordt op 5 maart om 20.00 uur bekendgemaakt tijdens de themabekendmakingsborrel in Café de Keyzer.

  v.l.n.r.: Lotte Doornebal, Maaike Koot, Sander van Driel, Remco den Arend, Ashley de Wit en Esmé van Schaik

  Strafrecht in het Digitale Tijdperk

  Vanaf 09.00 uur konden alle deelnemers zich melden bij het Academiegebouw te Leiden. Na een kopje koffie of thee werd iedereen rond 09.30 uur begeleid naar het Klein Auditorium, waar het congres werd geopend door de dagvoorzitter Jeroen ten Voorde. In zijn openingswoord besteedde Jeroen ten Voorde aandacht aan de wijze waarop cybercriminaliteit een steeds grotere rol speelt in het hedendaagse tijdperk. Hierbij werd onder meer de vraag gesteld hoe de strafrechtspleging om moet gaan met cybercriminaliteit.

  De eerste lezing werd verzorgd door Christiaan Baardman. Baardman is senior raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag en hij is voorzitter van de cyberkamer welke strafzaken over computercriminaliteit in hoger beroep behandelt. Daarnaast is hij coördinator van het Kenniscentrum Cybercrime. Hiervoor verzamelt hij, samen met twee collega’s, voor alle rechters en gerechtssecretarissen in Nederland kennis over dit rechtsgebied. Tijdens zijn lezing is hij ingegaan op een aantal vragen waaronder: Welke ontwikkeling heeft cybercriminaliteit de laatste jaren doorgemaakt? En wat maakt cybercrime eigenlijk zo boeiend, en tegelijkertijd ook zo anders dan andere (straf)rechtsgebieden? Deze vragen werden door Baardman aangevuld met voorbeelden uit jurisprudentie. Deze lezing gaf een heel goed algemeen beeld van de stand van zaken omtrent cybercriminaliteit.

  De tweede lezing werd verzorgd door Lodewijk van Zwieten. Lodewijk van Zwieten is vanaf 2004 werkzaam bij het Openbaar Ministerie en heeft al meer dan tien jaar ervaring in onderzoeken en vervolgingen van cybercrime. Hij heeft het onderwerp cybercriminaliteit tijdens zijn lezing in brede zin behandeld. Hierbij werd, mede op basis van zijn eigen ervaringen, ingegaan op de ontwikkeling van cybercrime op zowel nationaal als internationaal niveau. Door deze lezing hebben de deelnemers een goed beeld kunnen krijgen van cybercriminaliteit vanuit het perspectief van het Openbaar Ministerie. Na deze lezing was er tijd voor een kopje koffie of thee in de ontvangsthal.

  Na de koffiepauze werd het programma voortgezet door Chana Grijsen. Chana Grijsen is sinds 2013 als strafrechtadvocaat verbonden aan het kantoor Cleerdin & Hamer Advocaten. Tijdens haar lezing werd het onderwerp dan ook belicht vanuit het perspectief van de advocatuur. Chana wist de zaal te boeien door enthousiast te spreken over de spraakmakende, bovendien nog steeds lopende, Aydin C. zaak. Deze zaak was bekend onder veel aanwezige studenten en leidde dan ook tot veel vragen. Tijdens de lezing ontstond er zelfs discussie tussen Lodewijk van Zwieten en Chana Grijsen, dit werd door iedereen als zeer interessant ervaren. Na de lezing van Chana Grijsen werd het ochtendprogramma afgesloten door dagvoorzitter Jeroen ten Voorde. Hij vatte de ochtend samen en bood de deelnemers ruimte om nog enkele vragen te kunnen stellen.

  Na de opening en de drie lezingen was het tijd voor de lunch. Deze vond plaats in het restaurant van het Kamerlingh Onnes Gebouw. Tijdens het nuttigen van de lunch, legden de deelnemers nieuwe contacten en waren zij in staat om hun netwerk te verbreden. Daarnaast kon de discussie over het thema van het congres tijdens de lunch worden voortgezet.

  Het middagprogramma vond plaats in het Kamerlingh Onnes Gebouw. Hier zijn kleinere zaaltjes, wat ons de mogelijkheid gaf om de deelnemers in kleinere groepjes kennis te laten maken met onze sprekers. Er waren in totaal twee verschillende workshops.

  De eerste workshop werd gegeven door Jan-Jaap Oerlemans. Hij is sinds 2009 onderzoeker en gastdocent bij eLaw, het Centrum voor Recht en Digitale Technologie.

  In zijn workshop kwamen verschillende casussen aan bod. Het was een zeer interactieve workshop omdat de deelnemers antwoord gaven op de vragen van de heer Oerlemens en omdat de deelnemers zelf ook veel vragen stelden. Er werd bijvoorbeeld gevraagd hoe veel mensen er wel eens slachtoffer zijn geweest van cybercriminaliteit. Verschillende deelnemers konden hier antwoord op geven. In de tweede workshop werden er tips gegeven hoe je je kunt beschermen tegen cybercriminaliteit. Deze workshop werd gegeven door Martin de Jong en Nikita van Wijk. Ze zijn werkzaam als digitaal specialist bij de districtsrecherche Leiden-Bollenstreek. In deze workshop werd er vooral ingegaan op de praktijk. Dit sloot goed aan op de theorie van het ochtendprogramma. We mochten zelfs een kijkje nemen op het dark web. De deelnemers vonden het erg interessant om te zien hoe het dark web in elkaar zit en hoe mensen zo gemakkelijk drugs en wapens verhandelen.

  Na twee geslaagde workshops begaven wij ons naar ‘t Keyzertje, een kroegje nabij de grachten van Leiden, waar gelukkig net de zon weer doorbrak. Wij hebben daar de dag afgesloten met een discussie- en netwerkborrel, waarbij de studenten op een informele manier in contact konden komen met de sprekers. Er is nog tot in de late uurtjes door gediscussieerd over zowel cybercrime, als menig andere onderwerpen. Na afloop bleek dat verscheidene deelnemers zelfs een stage hebben overgehouden aan de contacten die zij hebben gelegd tijdens het congres.

  De congrescommissie kijkt terug op een geslaagde dag en wij hopen jullie allemaal terug te zien op het jaarlijkse SOS congres in 2020!