+ 31 (0)71 527 7391 | sos@law.leidenuniv.nl

  Juridisch Congres

  Congres ‘Strafrecht in het Digitale Tijdperk’

  Op 9 mei 2019 zal het jaarlijks congres van S.O.S. plaatsvinden.

  Het congres ‘Strafrecht in het Digitale Tijdperk’ zal in het teken staan van cybercrime. We leven in een tijdperk waarin het internet niet meer weg te denken is uit ons bestaan. Het leven wordt steeds meer digitaal door technologische ontwikkelingen. Met de opkomst van het digitale tijdperk is er ook een andere verschuiving merkbaar. De mogelijkheden die het digitale tijdperk ons biedt, zijn ook het criminele circuit niet ontgaan. De criminaliteit op de straat verschuift naar criminaliteit in de cloud: cybercriminaliteit. De snelle technologische ontwikkelingen zorgen voor een eveneens dynamische vorm van criminaliteit die onderhavig is aan snelle veranderingen. Hoe moet de strafrechtspleging omgaan met cybercriminaliteit?

  Hoewel de cybercriminaliteit de laatste jaren enorm is toegenomen en de bestrijding daarvan een prioriteit is van de overheid, wordt er in de bachelor Rechtsgeleerdheid en in de master Straf- en Strafprocesrecht niet veel aandacht aan besteed. Met het congres willen wij studenten (en andere geïnteresseerden) informeren over cybercriminaliteit in het strafrecht.

  Voor dit congres zullen wij tal van kundige sprekers van verschillende disciplines uitnodigen om ons een unieke inkijk te geven in de  wereld van cybercriminaliteit en de heimelijke opsporingmethodes. Houd onze Facebookpagina en de website in de gaten voor de bekendmaking van deze sprekers!

  Kosten congres (incl. lunch op het KOG en afsluitende netwerkborrel bij Het Keyzertje):
  S.O.S. leden: 10 euro
  Niet-leden: 15 euro

  Wij maken voor het congres gebruik van automatische incasso. Het bedrag zal na sluiting van de aanmeldingstermijn, te weten 3 mei 2019, worden geïncasseerd. Wil je deze dag met interessante lezingen, professionele sprekers vanuit de strafrechtspleging en leerzame workshops ook niet missen? Meld je dan nu aan door een e-mail te sturen naar soscongrescommissie@gmail.com onder vermelding van onderstaande informatie. Vergeet niet in je aanmeldingsmail ook de onderstaande zin te vermelden, waarmee je akkoord gaat met de automatische incasso en onze algemene voorwaarden. De aanmeldingstermijn sluit op 3 mei 2019.

  Naam:
  Achternaam:
  Geboortedatum:
  Studie- en studiefase:
  Opleidingsinstituut:
  IBAN rekeningnummer (+ ten name van):
  Vegetarisch: Ja/Nee

  ‘’Ik ga akkoord met de automatische incasso en machtig S.O.S. om eenmalig het bedrag van 10 euro voor S.O.S. leden, dan wel 15 euro voor niet-leden, af te schrijven van het door mij hierbij opgegeven IBAN rekeningnummer. Tevens verklaar ik me akkoord met de algemene voorwaarden van S.O.S., welke te vinden zijn op de website van S.O.S.’’.

  Benieuwd naar de congrescommissie 2018-2019? Klik dan hier