+ 31 (0)71 527 7391 | bestuur@sos-leiden.nl

Juridisch Congres

sosbanner

Op woensdag 7 juni 2017 heeft het jaarlijkse congres van SOS plaatsgevonden. Het congres stond dit jaar in het teken van de ‘Getuigen in het strafproces’.

Aan de vooravond van een vernieuwd Wetboek van Strafvordering is het goed om te kijken naar de rol die getuigen (zullen gaan) innemen in het strafproces. In veel strafzaken speelt de getuigenverklaring een grote rol, maar hoe moet dit bewijs worden gewaardeerd en op welke wijze moet een getuigenverhoor worden afgenomen zonder dat de getuige wordt beïnvloed?

De congrescommissie heeft voor een dagvullend programma met verschillende interessante lezingen en interactieve workshops gezorgd. De dagvoorzitter was niemand minder dan mr. Wout Morra. De lezingen en workshops werden onder meer verzorgd door een oud-raadsheer, de politie, een rechtspsycholoog en advocaten. Tussen de middag stond tevens een leuke lunchactiviteit op het programma.

Het dagprogramma zag er als volgt uit:
09:00 – 09:30               Inloop
09:30 – 13:00               Ochtendprogramma met lezingen
13:00 – 14:00               Lunchactiviteit
14:00 – 16:00               Middagprogramma met twee workshoprondes
vanaf 16:00                  Borrel

De keuze bestond uit de volgende workshoprondes:

Workshop 1 ‘Advocaten en getuigen’: in deze workshop stond het getuigenverhoor door advocaten centraal. Twee advocaten namen de deelnemers mee in verschillende casussen waarbij zij in zijn gegaan op de do’s en don’ts en de voorbereiding van het verhoor.

Workshop 2 ‘Waan jezelf getuige – politieverhoor’: in deze workshop stond het getuigenverhoor door de politie centraal. Deelnemers konden zelf ervaren hoe het is om getuige te zijn van een misdrijf en om vervolgens verhoord te worden.

Workshop 3 ‘Kroongetuigen’: in deze workshop lag de nadruk op de bijzondere getuige, wetende de kroongetuige. Meer inzicht werd gegeven in de knelpunten van de huidige wetgeving en er werd een uitstapje gemaakt naar de buitenlandse regelingen.

Workshop 4 ‘Het slachtoffer als getuige’: In deze workshop stond het slachtoffer centraal, waarbij aandacht werd besteed aan onder meer het getuigenverhoor met een slachtoffer.

Wat: SOS-congres ‘Getuigen in het Strafproces’
Waar: Academiegebouw en Sterrenwacht Leiden
Wanneer: Woensdag 7 juni van 09:00 tot 16:00

Het congres werd mede mogelijk gemaakt door:

LUF

Lees hier over het congres dat SOS in 2016 heeft georganiseerd!