+ 31 (0)71 527 7391 | sos@law.leidenuniv.nl | Volg ons op instagram op @ sos_leiden voor de meest actuele informatie.

  Over SOS

  Jacob Maarten van Bemmelen (1898-1982)
  Jacob Maarten van Bemmelen (1898-1982)

  De strafrechtelijke studievereniging ‘Studiekring Over Strafrecht’ (hierna: SOS) is op 22 januari 1932 opgericht door de Leidse hoogleraar Jacob Maarten van Bemmelen. Van Bemmelen heeft veel gedaan om de toegankelijkheid van en het begrip voor het strafrecht te vergroten. Voor studenten schreef hij in 1951 het leerboek Ons strafrecht, waarin ook het penitentiaire recht aan bod komt. In dagbladartikelen richtte hij zich tot het grote publiek, waarvan een aantal werd gebundeld onder titels als Gedenkt der gevangenen uit 1954 en Op de grenzen van het strafrecht uit 1955. Ook leverde hij diverse bijdragen voor het Tijdschrift voor Strafrecht, het Weekblad van het Recht en het Nederlands Juristenblad.

  Sinds haar oprichting biedt SOS studenten de mogelijkheid om, naast de theorie, intensief kennis te maken met de strafrechtspraktijk. De activiteiten van SOS hebben tot doel studenten die interesse in het strafrecht hebben een extra dimensie aan hun studie te geven.

  Bovendien bieden de activiteiten de studenten inzicht in toekomstperspectieven en mogelijkheden binnen het strafrecht en raken de studenten gaandeweg vertrouwd met de praktische gang van zaken in de strafrechtelijke wereld.

  SOS verzorgt voor haar leden voornamelijk lezingen, excursies en brengt bezoeken aan studiegerelateerde faciliteiten, waaronder advocatenkantoren, rechtbanken en een schietvereniging. De gastsprekers die lezingen verzorgen voor SOS zijn zonder uitzondering grote namen in de strafrechtspraktijk. Deze interessante lezingen bieden de studenten de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de meningen en visies van gezaghebbende personen. Tevens biedt dit de mogelijkheid voor een discussie tussen student en spreker. De excursies geven de studenten de kans om op plaatsen te komen die normaal gesproken niet altijd toegankelijk zijn.

  Daarnaast heeft SOS ieder jaar een tweetal commissies onder zich, bestaande uit de studiereiscommissie en de congrescommissie. De studiereiscommissie houdt zich bezig met het organiseren van de jaarlijkse studiereis. Op de studiereis kunnen de leden van SOS kennismaken met de strafrechtelijke praktijk in het buitenland. De congrescommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van het jaarlijkse congres. Tijdens dit congres wordt een actueel strafrechtelijk thema nader belicht.

  Tevens helpt SOS haar leden, in samenwerking met de afdeling strafrecht, in de zoektocht naar stages binnen de zittende rechterlijke macht, het openbaar ministerie en advocatenkantoren door het delen van ervaringen en het geven van inlichtingen.

  Naast de juridisch inhoudelijke verbreding is het lidmaatschap bij SOS natuurlijk ook bij uitstek de mogelijkheid om medestudenten beter te leren kennen tijdens de borrels die worden gehouden na afloop van een lezing, excursie of workshop.

  Onze activiteiten vinden gemiddeld tweemaal per maand plaats, doorgaans ‘s middags of ‘s avonds. Onze leden zullen vooral via de website, social media en onze digitale nieuwsbrief op de hoogte worden gehouden. SOS staat open voor alle studenten, zowel bachelor- als masterstudenten, die geïnteresseerd zijn in het strafrecht.