+ 31 (0)71 527 7391 | sos@law.leidenuniv.nl | Volg ons op instagram op @ sos_leiden voor de meest actuele informatie.

  Blog

  Alle verslagen van activiteiten en het lid van de maand!

  Lid van de maand: juni – Thinnart Platter

  Vertel eens wat over jezelf!

  Mijn naam is Thinnart Platter en ik ben 21 jaar oud, momenteel zit ik in het derde jaar van mijn bachelor maar daar zal volgend jaar nog wel een vierde jaar bijkomen gezien ik nu een bestuursjaar doe bij de mooiste studievereniging van Leiden, Studiekring Over Strafrecht. Ik doe dit samen met mijn fantastische bestuursgenoten met wie ik een prachtig verenigingsjaar heb neergezet vol interessante en leerzame activiteiten. Mijn favoriete activiteit van dit jaar was de reis naar Dublin. Hier hebben we de typisch toeristische plaatsjes bezocht zoals de Temple Bar en St. Patricks Cathedral maar ook minder toegankelijke locaties zoals de maximum security prison Mountjoy. In deze gevangenis zit doorgaans de crème de la crème van de onderwereld. Hier hebben wij een rondleiding gekregen van de hoofdcipier door de gevangenis. Het indrukwekkendst vond ik The Hanging House. Dit was een apart gebouw op het gevangenisterrein waar vroeger de doodstraf werd voltrokken middels, je raad het al, ophanging. De laatste doodsstraf is daar in 1957 voltrokken en het voelt nog steeds grimmig als je daar naar binnen loopt. Als ik volgend jaar mijn vierde jaar in ga zou ik ook nog graag ergens tijd willen vinden om stage te lopen. Het lijkt mij enorm leerzaam maar ook motiverend om het recht in beweging te zien in plaats van dat het stil voor je neus in een boek staat. Als ik mijn bachelor heb afgerond dan wil ik graag de master strafrecht of de master arbeidsrecht doen. Ik denk dat ik ze sowieso allebei wil gaan doen maar over de volgorde ben ik nog niet uit.

  Waarom ben jij rechten gaan studeren?

  Mijn buurman zei vroeger vanaf jonge leeftijd al tegen mij dat ik advocaat moest worden omdat je dan veel geld zou verdienen. Ik wist natuurlijk nog helemaal niet wat een advocaat was en wat zo een iemand deed maar op een latere leeftijd ging ik mij daar toch meer in verdiepen. Na enig onderzoek leek mij dat wel wat en voelde ik daar wel wat bij. In groep 7 ging het beroep pas echt voor mij leven en dat zit als volgt. Naast de vakken taal, rekenen en schrijven hadden we natuurlijk ook ruimte voor vrije tijd. En er waren twee groepen kinderen die ‘bedrijfje’ aan het spelen waren en dat ging allemaal goed tot op zeker hoogte. Jaloers zoals kinderen zijn dacht het ene groepje dat het een goed plan was om de goederen van het andere groepje te kopiëren en na te maken. Dat leidde uiteindelijk tot veel heibel in de klas en de ene groep wilde de andere groep aanklagen. Iedereen wist van mij dat ik later advocaat wilde worden dus zij huurde mij in om hen te vertegenwoordigen. Toen de meester hier lucht van kreeg ging hij hier volledig in mee en besloot om een echte zitting te organiseren waar hij de wederpartij vertegenwoordigde. Wat er uiteindelijk van de zaak terecht is gekomen weet ik niet meer precies maar het was voor mij hét moment waarop ik voelde dat rechten en de advocatuur mij op het lijf geschreven is.

  Wat vind je zo leuk aan het strafrecht?

  Wat mij in eerste instantie heel erg aantrekt tot het strafrecht is dat het heel beeldend is en daarmee is voor mij ook de belevenis van het rechtsgebied heel anders. Het strafrecht is ook een rechtsgebied wat enorm veel emoties kan oproepen bij mensen bijvoorbeeld doordat men louter een krantenkop leest, dat fascineert mij enorm. Daarnaast heeft het natuurlijk een enorme impact op de maatschappij en mensenlevens. Zo kan iemand die bijvoorbeeld een geestesstoornis heeft via het strafrecht de juiste hulp krijgen die hij nodig heeft.

  Op welke manier houd jij je naast je studie bezig met het strafrecht?

  Naast mijn studie ben ik eigenlijk constant bezig met het stafrecht mede omdat ik natuurlijk in het bestuur van SOS zit maar ook zie ik het veel op mijn sociale media en ik luister veel podcasts over het strafrecht. Mijn favoriete podcasts zijn Napleiten en Pro Forma van Wouter Laumans en Christiaan Flokstra. Zij weten op een interessante manier ingewikkelde juridische kwesties te doorklieven en op een toegankelijke manier te bespreken.

  Waar zie jij jezelf in de nabije toekomst?

  Ik wil heel graag advocaat worden, maar waar en in welk rechtsgebied dat weet ik nog niet precies. Wellicht zou ik ook nog wel willen doceren aan de universiteit. Dan zou ik part-time advocaat zijn en part-time docent bijvoorbeeld. Ik vind het namelijk heel leuk om andere mensen voor de dingen te enthousiasmeren waar ik zelf ook enthousiast over ben en dit op een toegankelijke voor hen begrijpbare manier uit te leggen. En als ik heel ver in de toekomst kijk, dan zou ik misschien ook wel een carrièreswitch naar de rechterlijke macht kunnen maken.

  Wat zou jij studeren als je geen rechten zou studeren?

  Voordat ik ging kijken bij de open dag bij rechten heb ik eerst gekeken bij de studie kunstgeschiedenis. Ik heb namelijk ook een grote interesse in kunst en de geschiedenis die daarachter zit. Daarnaast vind ik de horeca ook een erg interessant vakgebied. Met vrienden maak ik ook altijd de grap: ‘Mocht de rechtenstudie niets worden dan kunnen we altijd nog een een Bed & Breakfast beginnen in Bulgarije.’ Maar wie weet wat de toekomst brengt. Ergens lijkt het mij ook erg idyllisch om een klein restaurant op het Franse of Italiaanse platteland te hebben waar mensen van heinde en ver komen om bij jou te eten.

  Op het moment dat jij advocaat bent, zouden er dan zaken zijn die jij niet zou willen behandelen?

  In eerste instantie zouden er geen zaken zijn die ik niet zou willen behandelen, afgezien van zaken die mij zouden raken in de persoonlijke sfeer. Ik denk echter dat op het moment dat je een dossier op je bureau krijgt waarin zeer grafisch beeldmateriaal zit, betreffende bijvoorbeeld kindermisbruik, je hier anders over gaat denken. Tijdens een lezing met Peter Plasman gaf hij ook de opdracht aan de mensen die in de zaal zaten om goed na te denken over de vraag of je het strafrecht wel echt in wil. Het kan een heftig rechtsgebied zijn waarbij je veel mee naar huis kunt nemen. Dat zijn wel dingen waar je rekening mee moet houden. Anderzijds leert het je wel om je gevoel uit te zetten en jouw eigen persoon te scheiden van de zaak. Een belangrijke kwaliteit van een advocaat in mijn ogen.

  0

  Lezing met rechter-commissaris P. van Russen Groen

  Op 1 mei organiseerde SOS in samenwerking met JFV Grotius een lezing met rechter-commissaris P. van Russen Groen. Van Russen Groen heeft, voordat hij rechter-commissaris werd, veel ervaring opgedaan in de advocatuur en op latere leeftijd besloten om het roer om te gooien en rechter-commissaris te worden. De lezing begon met een uiteenzetting van de taken en bevoegdheden van de rechter-commissaris. Vervolgens werd er onder andere ingegaan op hoe dhr. Van Russen Groen terugkeek op zijn eigen rol als advocaat zijnde nu hij de positie ook met een magistratelijke visie kon beschouwen. Ook hedendaagse thema’s zoals het verschoningsrecht bleven niet onbesproken.

  0

  Paneldiscussie forensische psychiatrie: juridisch vs. gedragskundig perspectief in het licht van de zaak Thijs H. – Copy

  Op 24 april heeft SOS in samenwerking met CoDe een lezing georganiseerd over het juridische en gedragskundige perspectief van de forensische psychiatrie in het licht van de zaak Thijs H. Het juridische perspectief werd vertegenwoordigd door Michiel van der Wolf en het gedragskundige perspectief werd vertegenwoordigd door Sabina Roza. Eerst werden de feiten van de zaak toegelicht waarna we gedeeltes besproken uit de kranten waarin er een kijkje werd gegeven in het hoofd van Thijs H. De hele zaal zat vol en de vragen van de studenten kwamen vanuit alle kanten. Het was een groot succes. 

  0

  Lezing over wapengeweld onder jongeren met F. Weerman

  Op 3 april heeft SOS Frank Weerman op bezoek gehad. Prof. dr. Weerman heeft een lezing gegeven over wapengeweld onder jongeren. Er werd onder andere ingegaan op de mediaberichten, de oorzaken van wapengeweld en waarom jongeren tegenwoordig überhaupt wapens op zak hebben. Er kwamen enkele bijzondere dingen naar voren. Alhoewel de media het beeld toont dat alleen jongens met kapmessen lopen te zwieren zijn er ook meiden die wapens op zak hebben. De reden waarom jongeren deze wapens op zak hebben is vooral uit een gevoel van onveiligheid. Dit alles riep natuurlijk veel vragen bij de deelnemers op en dat maakte de lezing erg interactief. 

  0

  Lid van de maand: mei 2023 – Marylène Hagens

  Vertel eens wat over jezelf!

  Mijn naam is Marylène Hagens, ik ben 22 jaar oud en zit nu in het derde jaar van mijn Bachelor. Mijn eerste keuze was niet om rechten te studeren maar psychologie in Groningen. Ik heb daar de toelatingstoets gehaald en heb mij ingeschreven voor die studie. Maar uiteindelijk klikte het niet helemaal bij mij. Ik zag psychologie niet als iets wat ik heel mijn leven nog zou doen, ik zag het eigenlijk meer als een hobby. Daarom heb ik mij uitgeschreven en ben ik op de lijst met studies gaan kijken en heb ik vele studies afgekruisd en rechten bleef over. Daarnaast was mijn keuze voor rechten ook een keuze waarvan iedereen zei dat het bij mij past. Toen ik hier ging studeren viel alles op zijn plek en beviel alles meteen. Ik vind het ook belangrijk om mensen te helpen en ik denk dat het recht daar een mooi instrument voor is. Zo heb ik een vriend van mij geholpen wiens rijbewijs in eerste instantie was afgenomen. Ik ben erachter gekomen dat de oriëntatiepunten omtrent het afnemen van het rijbewijs niet juist waren gevolgd en het rijbewijs mocht eigenlijk niet eens worden afgenomen. De officier van justitie was het hier gelukkig mee eens.

  Wat vind je zo leuk aan het strafrecht?

  Ik vind veel dingen interessant aan het strafrecht met name dat het een grote impact kan hebben op het leven van mensen. Daarnaast was het gevoel dat ik had bij strafrecht meteen goed, het viel allemaal op zijn plaats. Ook verdiep ik mij graag in de bijzondere verhalen die het strafrecht met zich meebrengt.

  Waar zie jij jezelf in de nabije toekomst?

  Graag zou ik eerst advocaat willen worden, daar leer je in mijn optiek veel van. Voor mijn gevoel zit er meer vuur aan die zijde, iets wat mij erg leerzaam lijkt als je jong bent. Uiteindelijk zou ik graag rechter of rechter-commissaris willen worden en voor die positie lijkt het mij heel handig dat je de zaak ook vanuit het perspectief van een advocaat kunt zien. Daarnaast hecht ik veel waarde aan waarheidsvinding en rechtsvinding. Dat zijn dingen die perfect aansluiten bij een rechter/rechter-commissaris.

  Op welke manier houd jij je naast je studie bezig met het strafrecht?

  Naast mijn studie ben ik actief bij SOS, ik bezoek regelmatig lezingen en organiseer het juridische congres ‘Cold Cases’. Ik ben in aanraking gekomen met SOS in mijn tweede jaar toen ik de carrièredag bijwoonde en sinds dit jaar ben ik lid. Er werden veel dingen georganiseerd en het inschrijfgeld was laag dus ik dacht, waarom niet? Ik ben in mijn vrije tijd werkzaam bij een wetswinkel in Delft en daar adviseer ik allerlei mensen over allerlei rechtsgebieden, behalve belastingrecht en vreemdelingenrecht. Hier komen veelal mensen die geen advocaat kunnen betalen maar ook mensen die gewoon willen weten hoe bepaalde kwesties juridisch in elkaar steken.

  Stel jij zou advocaat zijn, zouden er dan zaken zijn die je niet zou willen behandelen?

  Zaken met kindermishandeling etc. zou ik erg moeilijk vinden en niet doen. Daarnaast zou ik ook geen kroongetuigen willen verdedigen maar dat is meer iets uit overweging van mijn eigen veiligheid. Andere soorten zou ik in principe geen probleem mee hebben.

  0

  SOS Carrièredag

  Op 14 april heeft de jaarlijkse carrièredag van SOS plaatsgevonden. Vanuit zes verschillende organisaties en kantoren zijn er ’s middags ontzettend interessante lezingen gegeven. Zo werd er onder andere gesproken over mogelijkheden om te werken bij verschillende advocatenkantoren, maar ook bij organisaties zoals Rechtspraak, Reclassering en het OM. Na de lezingen vond er een borrel plaats bij Café de Keyzer. Genietend van de zon hebben de deelnemers nog een tijdje kunnen napraten met elkaar, maar vooral met de aanwezige sprekers. Al met al kijkt de carrièrecommissie terug op een geslaagd evenement.

  0

  Kantoorbezoek bij De Roos en Pen

  Op 21 maart heeft SOS een bezoek gebracht aan advocatenkantoor De Roos en Pen in Amsterdam. Zij specialiseren zich in het bijzonder strafrecht en voornamelijk in witteboordencriminaliteit. Nadat twee jonge advocaten ons hebben voorgelicht over het kantoor werden wij aan het werk gezet. Wij mochten namelijk in tweetallen een casus oplossen waarbij de ene helft van de groep het OM vertegenwoordigde en de andere helft de raadsmannen/raadsvrouwen. Tegen het einde van het kantoorbezoek aan mochten de tweetallen hun casuspositie verdedigen in de aanwezigheid van de advocaten en partners van De Roos en Pen. Er werd afgesloten met een borrel waarbij de mogelijkheid was om de partners en advocaten nog resterende vragen te stellen. 

  0

  Bezoek aan Eurojust

  Op 14 maart bracht SOS een bezoek aan Eurojust. We werden hartelijk ontvangen met koffie en koekjes in een prachtige vergaderzaal. Auke Willems gaf ons hier een presentatie over de werkzaamheden van Eurojust en op welke problemen zij zich momenteel richten. De grootste thema’s waar Eurojust zich momenteel op richt zijn onder andere cybercrime en terrorisme. Eurojust is vooral bezig met het vergemakkelijken van grensoverschrijdende samenwerkingen tussen lidstaten betreffende ingewikkelde juridische kwesties. Een van die ingewikkelde juridische kwesties is het onderzoek naar de ramp van MH17. Aan het einde besprak Willems de stagemogelijkheden bij Eurojust besproken en werd er een groepsfoto gemaakt.

  0

  Lezing met Neyah van der Aa over internationale sancties

  Op 10 maart heeft Neyah van der Aa een lezing gegeven over internationale sancties. Internationale sancties zijn heden ten dage erg relevant maar komen al eeuwen lang voor. Neyah heeft ons uitgelegd wat internationale sancties zijn en wat ze niet zijn. Er waren 15 deelnemers die allemaal erg geïnteresseerd en enthousiast waren. De lezing zou eigenlijk om 12:45 eindigen maar door het grote enthousiasme van de deelnemers en Neyah zijn we pas om 13:20 geëindigd. Veel verschillende vragen passeerden de revue. Rusland kon uiteraard niet onbesproken blijven en men ging ook in op de chipoorlog tussen China en Amerika.

  0

  Lid van de maand: april 2023 – Rianna van Egmond

  Vertel wat over jezelf!
  Mijn naam is Rianna van Egmond en ik ben 25 jaar. Momenteel zit ik in het tweede jaar van de master Straf- en strafprocesrecht, welke ik hopelijk binnenkort afsluit. Ik loop daarnaast stage bij Schmidt Advocaten in Noordwijk waar ik veel leer en veel van de praktijk meekrijg. Zelf had ik nooit gedacht dat ik stage zou gaan lopen omdat het OM en de rechtbank mij meer trok. Totdat ik stage ging lopen bij de rechtbank als griffier, na deze stage heb ik besloten om toch een kijkje te nemen aan de andere kant en zodoende ben ik alsnog de advocatuur ingerold. Het bevalt mij zeer maar toch blijf ik aangetrokken tot het OM. Het leuke van het OM vind ik dat het een beveiligende functie heeft voor de maatschappij.

  Waarom ben jij lid geworden van SOS?
  Een vriendin van mij ging bestuur doen bij SOS en daardoor kwam het op mijn radar terecht. Ik zag veel leuke activiteiten op de planning staan en daarom ben ik lid geworden.

  Waarom ben jij rechten gaan studeren?
  Ik heb van kinds af aan al een sterk rechtvaardigheidsgevoel gehad dus Rechtsgeleerdheid was een hele logische keuze voor mij. Laatst kwam ik een oude kleuterjuf tegen aan wie ik vertelde dat ik rechten studeer en zij zei ‘dat verbaasd mij nou niets, echt wat voor jou’. Naast het feit dat ik een sterk rechtvaardigheidsgevoel heb vind ik het ook leuk om anderen te overtuigen, ik heb vroeger ook in het debatteam gezeten en een studie rechten sluit hier natuurlijk mooi op aan. Ik heb voor het strafrecht gekozen omdat ik daar vroeger al veel interesse in had. Daarnaast had ik in de bachelor niet zoveel met de civielrechtelijke vakken.

  Op welke manier houd jij je naast je studie bezig met strafrecht?
  Naast mijn studie luister ik veel podcasts en kijk ik veel series die te maken hebben met het strafrecht.

  Waar zie jij jezelf in de toekomst?
  Ik zou eerlijk gezegd nog niet precies weten welke richting ik op wil. Ik vind alle kanten van het strafproces erg interessant. Misschien dat ik later ook wel het onderwijs in wil als ik veel praktijkervaring heb opgedaan. Het universitaire onderwijs trekt mij niet in eerste instantie, ik zou dan eerder een vak zoals ‘maatschappijwetenschappen’ willen geven op de middelbare school. Ik vind het namelijk belangrijk dat kinderen van jongere leeftijd al kennis maken met het recht. Ook zodat je dan mijns inziens bepaalde problemen kunt voorkomen en ze weten waar ze recht op hebben.

  Wat zou jij studeren als je geen rechten zou studeren?
  Als ik geen rechten had gestudeerd dan had ik geneeskunde willen doen. Het mooie aan dat vak vind ik dat je mensen kunt genezen.

  Stel jij wordt advocaat, zouden er dan zaken zijn die jij niet zou willen behandelen?
  Ik zeg nu van niet, maar dat kan later natuurlijk anders zijn. Wat ik in ieder geval niet zou willen is slachtofferadvocaat worden.  

  0