+ 31 (0)71 527 7391 | sos@law.leidenuniv.nl | Volg ons op instagram op @ sos_leiden voor de meest actuele informatie.

  Blog

  Alle verslagen van activiteiten en het lid van de maand!

  Bezoek aan PI Alphen aan den Rijn

  Op 31 januari heeft SOS een bezoek gebracht aan PI Alphen a/d Rijn. We werden ontvangen in een kantoor waar we met medewerkers van de PI bespraken hoe de werking van de PI er globaal aan toe ging en wat onze verwachtingen waren. Vervolgens vertelden twee begeleiders over hun persoonlijke ervaringen in de PI. Daarna kregen we een rondleiding door de PI. We hebben onder andere de luchtplaatsen, sportplekken en de isoleercel bezocht. Er werd afgesloten met een korte terugblik op onze ervaring en iedereen ervoer het bezoek als ontzettend leerzaam en bijzonder. 

  0

  Bezoek aan PI De Schie

  Op 19 januari heeft SOS een bezoek gebracht aan PI De Schie in Rotterdam. We werden ontvangen door een juridisch medewerker die ons van alles heeft verteld over hoe een PI werkt. Denk hierbij aan de man-vrouwverhouding en de kosten van een gedetineerde per dag voor een PI. Daarnaast vertelde zij over haar werkzaamheden. Zij behandeld onder andere klachten van gedetineerden. Nadat de klacht is ingediend volgt er een gesprek tussen de gedetineerde en juridisch medewerker samen met de maandcommissaris. Indien zij er niet uitkomen wordt de klacht behandeld op een beklagzitting. Vervolgens werd er een korte quiz gehouden over alle vertelde informatie. Daarna hebben we een rondleiding gekregen door de PI en hebben onder andere de isoleercel, de keuken en de zorgafdeling bezocht. Bijzonder was dat er op de zorgafdeling vogeltjes rondvlogen om zo meer rust te creëeren bij de gedetineerden. 

  0

  ‘Too Big To Jail?’ – promotieonderzoek Marijke Veerman

  In september 2020 is Marijke Veerman begonnen met haar promotieonderzoek onder de werktitel ‘Too Big to Jail? (Multinationale) banken voor de overheidsrechter’. Dit promotieonderzoek maakt deel uit van het project Conflictoplossende Instituties (COI), dat draait om het probleemvoorkomend- en oplossend vermogen van de rechtspraak.

  Het onderzoek
  Aanleiding voor dit promotieonderzoek is gelegen in de observatie dat waar het normhandhaving jegens (multinationale, systeemrelevante (ook wel: significante)) banken betreft, in zowel het straf- als privaatrecht afdoening/geschilbeslechting veeleer plaatsvindt via buitengerechtelijke trajecten en niet via de overheidsrechtspraak. Zo zijn de drie grootste banken van Nederland – Rabobank, ING en ABN AMRO – de laatste jaren allemaal onderwerp van gesprek geweest vanwege het sluiten van hoge transacties met het Openbaar Ministerie. Rabobank schikte in 2013 voor een bedrag van € 774 miljoen met diverse buitenlandse toezichthouders en het Nederlandse OM, waarvan € 70 miljoen naar laatstgenoemde ging vanwege haar rol in de zogeheten Libor-affaire, een schandaal waarin verschillende banken betrokken waren bij het manipuleren van de London Interbank Offered Rate (Liborrente). ING betaalde in 2018 het hoogste transactiebedrag aan het OM tot nu toe van € 775 miljoen, vanwege jarenlange en structurele overtreding van (onder meer) de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Vergelijkbare verwijten werd de ABN AMRO gemaakt, die in 2021 een bedrag van € 480 miljoen overeenkwam met het OM. Ook in het kader van het privaatrecht wordt vaak geschikt tussen banken en gedupeerden, waarbij het niet zelden gaat om massachadegevallen en schikkingen worden getroffen met belangengroepen, zoals de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en claimstichtingen.

  Het doel van het onderzoek
  Wat is nu het doel van dit promotieonderzoek? Dat is allereerst om factoren te identificeren die de (vermeende) ongrijpbaarheid van banken voor de overheidsrechtspraak (en de (vermeende) schikkingspraktijk) mogelijk kunnen verklaren. Naast dit verklarende onderdeel, staan in dit onderzoek ook meer normatieve vraagstukken centraal, bijvoorbeeld in het kader van effectiviteit en legitimiteit. Zo vormt de constatering dat (vermeende) normschendingen door (multinationale) banken geregeld buitengerechtelijk worden geadresseerd ook aanleiding de rol van de klassieke overheidsrechter onder de loep te nemen. Afgevraagd kan worden op welke wijze normhandhaving jegens actoren met een dergelijk belangrijke maatschappelijke en economische positie idealiter zou moeten plaatsvinden en welke rol, if any, de overheidsrechter hierbij zou kunnen of moeten spelen. Dit onderzoek zoekt antwoorden vanuit het strafrecht en privaatrecht, waarbij niet alleen (internationale) literatuur en jurisprudentie worden geraadpleegd, maar ook empirische onderzoeksmethoden worden ingezet. In dat kader worden (op dit moment) interviews gehouden met advocaten, officieren van justitie en rechters.

  0

  Kantoorbezoek bij Haagrecht Advocaten

  Op 4 december heeft SOS een bezoek gebracht aan Haagrecht Advocaten. Bij binnenkomst kregen wij een kopje koffie waarna we van start gingen. Mr. Walter Römelingh heeft ons verteld over welke stappen je doorloopt in een cassatieproces en tot welke conclusies de Hoge Raad kan komen en op grond waarvan. Niet alleen het cassatierecht kwam aan bod, maar ook tips en tricks met betrekking tot solliciteren in de advocatuur. Er werd afgesloten met een borrel.

  0

  Kantoorbezoek bij Cleerdin & Hamer

  Op 30 november heeft SOS een bezoek gebracht aan het grootste commune strafrechtkantoor van Nederland, Cleerdin & Hamer. Na het ontvangst werd er een lezing verzorgd door Mr. Bruinen en Mr. Timorason. Beiden zijn actief binnen het commuun strafrecht en daarnaast hebben zij ook hun eigen specialisatie. Mr. Bruinen is gespecialiseerd in jeugddelicten en Mr. Timorason specialiseert zich in het internationale strafrecht. In het eerste gedeelte van de lezing werden we meegenomen in het leven van een strafrechtadvocaat en wat er gebeurd wanneer je een piketmelding krijgt. Ook vertelden Bruinen en Timorason ons opvallende en bijzondere ervaringen die zij zelf hebben opgedaan in de praktijk. Wij zullen nu nooit meer hetzelfde kijken naar handgel. Toen de lezing afgelopen was begon de borrel waar men de ruimte had om met enkele advocaten en advocaat-stagiaires te netwerken. 

  0

  SOS woont live-uitzending Khalid en Sophie bij

  Op 27 november heeft SOS de live-uitzending van Khalid en Sophie bijgewoond. We werden ontvangen met een drankje waarna men mocht plaatsnemen in de studio zodat de opname kon beginnen. In de uitzending werd de oorlog in Gaza besproken maar ook het fashion statement van Joseph van Oosting, de trainer van F.C. Twente. Daarnaast werd er teruggeblikt op de omstreden Grote Donorshow uit 2007, waar BNN een nier wilde weggeven. Er werd afgesloten met muziek uit de musical De Man van La Mancha van Huub van der Lubbe. Na de uitzending kregen we nog een korte rondleiding door de studio waarna het tijd was om huiswaarts te keren. Voor wie de uitzending wil terugkijken of zichzelf wil spotten, klik hier: https://npo.nl/start/serie/khalid-sophie/seizoen-2023/khalid-sophie_302/afspelen

  0

  Gastcollege M. Groeneweg

  Op 13 november heeft SOS een gastcollege van M. Groeneweg bijgewoond. Het gastcollege werd verzorgd door twee medewerkers van jeugdinrichting Teylingereind. Mevrouw Groeneweg vertelde over het interne proces dat men doorloopt vanaf het moment dat je in Teylingereind terecht komt en welke onderzoeken er dan plaatsvinden. Haar collega vertelde ons over de jeugdinrichting zelf. Zij vertelden ook dat de gemiddelde leeftijd van de jongeren die in Teylingereind terecht komen lager wordt en de delicten heftiger. Groeneweg doet zelf momenteel onderzoek naar de achtergrond van de jongeren die daar binnenkomen.

  0

  Lid van de maand: november – Laura Van den Bulck

  Vertel eens wat over jezelf!
  Mijn naam is Laura Van den Bulck en ik ben 23 jaar. Momenteel studeer ik al vier jaar aan de Universiteit Leiden maar zit ik in het derde jaar van Rechtsgeleerdheid. Ik heb hiervoor nog drie jaar Criminologie gestudeerd. daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt omdat ik voor mijn gevoel alle leuke vakken had gehad. De vakken die ik toen het leukst vond waren de juridische vakken en daarom ben ik overgestapt naar Rechtsgeleerdheid.

  Waarom heb je voor rechten gekozen en vanwaar je interesse in strafrecht?
  Ik heb de overstap gemaakt omdat ik mijzelf later eerder in de rechtszaal de verdachte zie bijstaan dan dat ik bij een onderzoeksbureau werk. Het strafrecht interesseert mij in het bijzonder omdat ik er naast mijn studie ook veel mee bezig ben. Ik vind het sociale aspect fascinerend, maar ook het bijstaan van de verdachte als raadsvrouw. Daarnaast ben ik ook erg geïnteresseerd in de ratio die achter het strafrecht zit en dat komt door die drie jaar criminologie die ik achter de rug heb. Daardoor bekijk ik het recht op een iets andere manier.

  Waarom ben je lid geworden van SOS?
  Ik ben lid geworden van SOS omdat ik een commissie heb gedaan met iemand van het bestuur en zodoende is SOS op mijn radar terecht gekomen. Daarnaast vond ik de carrièredag ook erg interessant en heeft mij dat SOS doen ontdekken. Het leuke aan SOS vind ik dat het sociale en het educatieve gedeelte van het studentenleven wordt gecombineerd. Je hebt bijvoorbeeld eerst een lezing of een carrièredag en daarna ga je gezellig allemaal samen een borrel doen.

  Waar zie jij jezelf later in de toekomst?
  Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik zou wel graag strafrechter willen worden of internationaal strafrechter omdat je dan veel maatschappelijke invloed hebt en belangrijke beslissingen mag maken. Een carrière bij het OM zou mij ook leuk lijken maar daar weet ik nog niet zoveel van. De advocatuur is nu wel hetgeen wat mij meer trekt. Mede omdat het mij erg leuk lijkt om de verdachte bij te staan.

  0

  Schot in de Roos 2023

  Op 17 oktober is SOS afgereisd naar Den Haag om een bezoek te brengen aan de Loosduinsche Burgerwacht. De Loosduinsche Burgerwacht is een schietclub in Den Haag die al sinds 1928 bestaat. Eenmaal aangekomen kregen we een uitgebreide uitleg over de geschiedenis van de schietclub maar ook de wetgeving rondom de schietsport. Na de uitleg was het eindelijk tijd om zelf aan de slag te gaan. We werden verdeeld in vier groepen en iedere groep begon bij hun eigen schietbaan. Per baan mochten wij schieten met een ander geweer/pistool, zo hebben we dus met in totaal vier verschillende wapens geschoten. Op het einde was er voor enkele enthousiastelingen de mogelijkheid om met groot kaliber te schieten. 

  0

  Lid van de maand oktober: Lise van Zanten

  Vertel eens wat over jezelf!

  Hoi allemaal!

  Ik ben Lise, 21 jaar en ik vervul dit jaar de rol van Assessor Primus binnen het bestuur van SOS. Ik zit (hopelijk) in mijn laatste jaar van mijn bachelor Rechtsgeleerdheid en weet eigenlijk al zeker dat ik de master Straf- en Strafprocesrecht wil gaan volgen. Als ik mijn bachelor heb afgerond, wil ik graag nog een tussenjaar nemen om stages te kunnen lopen, nog meer werkervaring op te doen en ook een beetje te reizen.

  Naast studie ben ik druk met andere dingen. Zo werk ik bij advocatenkantoor Delissen Martens in Den Haag, ben ik vrijwilliger bij de Leidse Rechtswinkel en doe ik nu dus een bestuursjaar bij SOS. Erg druk, maar gelukkig houd ik nog genoeg tijd over om leuke dingen te doen met vrienden en actief te zijn bij mijn vereniging.

  Waarom heb je voor rechten gekozen?

  Al snel op de middelbare school wist ik dat ik rechten wilde studeren. Ik heb altijd al een sterk rechtvaardigheidsgevoel gehad en het vooral de spannende zaken binnen het recht interesseerde mij. Eigenlijk was het ook meteen duidelijk dat ik de kant van het strafrecht op wilde. Het aantal crimeprogramma’s en docu’s die ik de afgelopen jaren, en vooral in mijn jeugd heb gekeken, kan ik ondertussen niet meer tellen.

  Wat vind je zo interessant aan het strafrecht?
  Wat ik zo leuk vind aan het strafrecht is vooral het dynamische karakter ervan. Zo zie ik ook bij advocaten die op het kantoor werken waar ik werk; het ene moment sta je op een zitting en het andere moment word je gebeld dat je met spoed naar de gevangenis moet komen. Ook vind ik strafrecht zo tof, omdat het een heel sociaal beroep is en je echt allerlei soorten mensen tegenkomt. Ook vaak veel mensen die uit een heel ander milieu komen dan ikzelf.

  Waarom heb je gekozen voor een bestuursjaar bij SOS?

  Ik ben dit jaar een bestuursjaar gaan doen bij SOS, omdat ik het niet alleen heel leuk vind om nieuwe mensen te leren kennen, maar ook omdat ik hiermee voor mezelf nog beter kan kijken wat ik later zou willen doen met mijn opleiding en ik zou jullie, onze leden, ook echt aanraden om onze vereniging daarvoor te gebruiken. In dit jaar heb ik veel contact met kantoren en gaan we ook langs bij veel kantoren. Hier kan ik, en dus ook jullie, goed kijken wat voor kantoor bij je past en ook of je überhaupt strafrechtadvocaat wil worden of toch iets heel anders. Dit is ook de reden dat ik Assessor van de vereniging ben geworden. Ik bedenk en organiseer samen met Dasja de evenementen en kan dus stiekem ook heel veel kiezen wat ik zelf heel leuk en interessant vind.
  Waar kijk je dit jaar het meest naar uit?
  Ik kijk dit jaar het meest uit naar de leuke evenementen die gepland staan. Hoe leuk is het om met mensen die allemaal dezelfde passie hebben, dingen te doen die je ook nog eens verder helpen.

  Ik hoop veel van jullie in het echt te ontmoeten en hoor heel graag input en ideeën over evenementen die jullie graag zouden willen zien!

  Tot snel!

  0