+ 31 (0)71 527 7391 | sos@law.leidenuniv.nl | Volg ons op instagram op @ sos_leiden voor de meest actuele informatie.

  Beschermers

  Beschermvrouwe prof. mr. C.P.M. Cleiren en beschermheer prof. mr. J.H. Crijns ondersteunen Studiekring Over Strafrecht met hun grote (juridische) netwerk bij de organisatie van activiteiten en staan nieuwe SOS-besturen bij in de vorming van het jaarplan voor het komende bestuursjaar. Beiden zijn als hoogleraar verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden.

  Cleiren
  prof. mr. C.P.M. Cleiren

  Prof. mr. C.P.M. Cleiren
  Tineke Cleiren is vanaf 2000 werkzaam als hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden. Daarvoor is zij vanaf 1991 verbonden geweest als hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en heeft ze vanaf 1997 tot 2000 als Directeur Generaal Wetgeving, Rechtspleging, Rechtshandhaving en Rechtsbijstand gewerkt bij het Ministerie van Justitie. Daarnaast is ze raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof te Amsterdam. Verder is Tineke Cleiren actief als redacteur van het tijdschrift Strafblad en van Tekst & Commentaar Strafrecht en Tekst & Commentaar Strafvordering. Zij is de coördinator van het facultaire onderzoeksprogramma Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity en een van de drie trekkers van het universitaire profileringsgebied Interaction between Legal Systems.

  prof. mr. J.H. Crijns

  Prof. mr. J.H. Crijns
  Jan Crijns is vanaf september 2012 als hoogleraar straf- en strafprocesrecht werkzaam bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden. Hij is tevens Wetenschappelijk Directeur van het instituut. Voorts is hij als research fellow verbonden aan het onderzoeksprogramma Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity. Op 17 juni 2010 promoveerde Jan Crijns cum laude op het proefschrift ‘De strafrechtelijke overeenkomst. De rechtsbetrekking met het Openbaar Ministerie op het grensvlak van publiek- en privaatrecht’. Hij publiceert geregeld nationaal en internationaal op uiteenlopende thema’s van het straf(proces)recht. Voorts is Jan Crijns lid van de redacties van Tekst & Commentaar Strafrecht en Strafvordering, Boom Strafblad en het Tijdschrift Modernisering Strafvordering en is hij als vaste auteur of annotator verbonden aan Ars Aequi KwartaalSignaal, European Human Rights Cases en de Nederlandse Jurisprudentie. Tot slot is hij als raadsheer-plaatsvervanger verbonden aan het Gerechtshof Den Haag.