+ 31 (0)71 527 7391 | sos@law.leidenuniv.nl | Volg ons op instagram op @ sos_leiden voor de meest actuele informatie.

    Beschermers

    Beschermheer prof. mr. J.H. Crijns ondersteunt Studiekring Over Strafrecht met zijn grote (juridische) netwerk bij de organisatie van activiteiten en staat nieuwe SOS-besturen bij in de vorming van het jaarplan voor het komende bestuursjaar. Dhr. Crijns is als hoogleraar verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden.

    prof. mr. J.H. Crijns

    Prof. mr. J.H. Crijns
    Jan Crijns is vanaf september 2012 als hoogleraar straf- en strafprocesrecht werkzaam bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden. Hij is tevens Wetenschappelijk Directeur van het instituut. Voorts is hij als research fellow verbonden aan het onderzoeksprogramma Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity. Op 17 juni 2010 promoveerde Jan Crijns cum laude op het proefschrift ‘De strafrechtelijke overeenkomst. De rechtsbetrekking met het Openbaar Ministerie op het grensvlak van publiek- en privaatrecht’. Hij publiceert geregeld nationaal en internationaal op uiteenlopende thema’s van het straf(proces)recht. Voorts is Jan Crijns lid van de redacties van Tekst & Commentaar Strafrecht en Strafvordering, Boom Strafblad en het Tijdschrift Modernisering Strafvordering en is hij als vaste auteur of annotator verbonden aan Ars Aequi KwartaalSignaal, European Human Rights Cases en de Nederlandse Jurisprudentie. Tot slot is hij als raadsheer-plaatsvervanger verbonden aan het Gerechtshof Den Haag.