17 maart 2016 – Lezing Nederlands Forensisch Instituut

Donderdag 17 maart heeft SOS een lezing georganiseerd die werd ge geven door Bert Ottevanger, adviseur bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Om 19:30 uur stipt, ging de
heer Ottevanger van start.
Hij begon zijn verhaal, voorzien van heldere slides, met algemene informatie over het NFI, waarbij tevens een link werd gelegd tussen het forensisch onderzoek en het strafrecht. Forensisch onderzoek levert een flinke bijdragen in het strafrecht. Waar de rechter zich in het rechtssysteem bezighoudt met waarheidsvinding, biedt het NFI hier middels onderzoek een scala aan informatie aan, welke de rechter mee kan nemen in zijn rechtsoverweging. De heer Ottevanger heeft vervolgens zeer uitgebreid uiteengezet hoe het NFI te werk gaat bij het oplossen van misdrijven, de ontwikkelingen van het forensisch onderzoek genoemd en is tevens ingegaan op
het formuleren van hypotheses door middel van o.a. de Bayesiaanse statistiek. Vooral het formuleren was erg interessant, zeker nu wij juristen normaal gesproken niet veel weet hebben van statistiek!
Na deze enorm interessante en leerzame informatie, werd de deelnemers nog de
mogelijkheid geboden om vragen te stellen. Ook heeft SOS voorafgaand aan deze lezing enkele brandende vragen opgestuurd, welke de heer Ottevanger aan het einde van zijn lezing nog uitvoerig heeft beantwoord.
Het was zeer interessant om de waarheidsvinding in strafrechtszaken nu eens vanuit een forensisch perspectief te bekijken en om meer kennis te vergaren over het NFI!
Foto 17-03-16 19 51 27