+ 31 (0)71 527 7391 | sos@law.leidenuniv.nl | Volg ons op instagram op @ sos_leiden voor de meest actuele informatie.

  Inschrijvingspagina SOS lidmaatschap

  Schrijf je hier in om lid te worden

   Voornaam*

   Voorletters*

   Achternaam*

   Geboortedatum (dd-mm-jjjj)*

   Adres*

   Postcode*

   Woonplaats*

   (Mobiele) Telefoonnummer*

   E-mailadres*

   Bevestig e-mailadres*

   Studentnummer*

   Huidige studiefase*

   PropedeuseBachelorMasterMaster strafrecht

   Rekeningnummer (IBAN)*

   Tenaamstelling rekening*

   Hierbij verleen ik tot wederopzegging machtiging aan Studiekring Over Strafrecht (SOS) om van mijn rekening jaarlijks de contributie van € 15,- af te schrijven en heb ik de algemene voorwaarden vooraf gelezen, begrepen en ga hier volledig mee akkoord

   Ik wens op de hoogte gehouden te worden van de maandelijkse activiteiten rondom SOS en ik heb kennisgenomen van de hieromtrent geldende algemene voorwaarden en ga hier volledig mee akkoord

   De algemene voorwaarden van SOS zijn hier te raadplegen.