Milieucongres

Groene gerechtigheid; milieucriminaliteit in beleid, onderzoek en praktijk

De strafrechtelijke vervolging van de NAM, criminelen die hun drugsafval steeds vaker in de Brabantse natuur dumpen en de grootschalige mestfraude van de mestadviesbureaus. Het milieu en strafrecht lijken heden ten dage nauwer verbonden dan ooit. Daarom organiseert SOS op 8 mei in samenwerking met Universiteit Leiden een milieucongres op het Kamerlingh Onnes Gebouw van 9:30 tot 16:00. Er zal worden ingegaan op milieucriminaliteit vanuit het perspectief van beleid, onderzoek en de praktijk. Rob de Rijck en Thomas Meekel zijn werkzaam bij het Functioneel Parket en zullen ingaan op het beleid over milieucriminaliteit. Jan Leliveld en Frederike Ahlers werken bij advocatenkantoor Van Doorne en zullen ingaan op de praktijk. Het Openbaar Ministerie zal vertegenwoordigd worden door Ingeborg Koopmans en zij zal de praktijk toelichten vanuit het OM. Sjoerd Lopik, advocaat bij Allen & Overy en promovendus aan de Universiteit Leiden, zal aanschuiven om de onderzoekskant te belichten. Het beloofd een leerzame en interessante dag te worden waarbij er vanuit veel verschillende kanten naar milieucriminaliteit wordt gekeken. Kan je niet wachten om erbij te zijn? Schrijf je dan nu in via de link: https://forms.gle/cnTCLskt9iGXvCD78. De eigen bijdrage is €5, hier is de lunch en borrel bij inbegrepen.

Hieronder is het programma van het milieucongres te vinden en onderaan vind je meer informatie over de sprekers.Ontmoet de sprekers

Jan Crijns is vanaf september 2012 als hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht werkzaam bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie aan de Universiteit van Leiden, van welk instituut hij tevens Wetenschappelijk Directeur is. Op 17 juni 2010 promoveerde Jan Crijns cum laude op het proefschrift ‘De strafrechtelijke overeenkomst. De rechtsbetrekking met het Openbaar Ministerie op het grensvlak van publiek- en privaatrecht.’ Daarnaast publiceert hij veelvuldig op uiteenlopende thema’s van het straf(proces)recht, waarbij hij zich in het bijzonder richt op de waarheidsvinding in strafzaken en op de verhouding tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving.

Rob de Rijck is landelijk coördinerend milieuofficier bij het Functioneel Parket en houdt zich bezig met de bestrijding van milieucriminaliteit. Milieucriminaliteit is divers en het betreft zaken als mestfraude, afvalcriminaliteit, illegale handel in beschermde dieren en planten, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en emissierechten. Rob is vice-president van het European Network of Prosecutors for the Environment (ENPE) en is gespecialiseerd in Europese afvalwetgeving

Prof. mr. dr. Jannemieke Ouwerkerk is als hoogleraar Europees strafrecht verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit van Leiden. Daarnaast is zij afdelingsvoorzitter van de Afdeling Straf- en Strafprocesrecht. Jannemieke volgde de master Strafrecht aan de Universiteit Utrecht. In 2011 verdedigde zij haar proefschrift over het beginsel van wederzijdse erkenning in de strafrechtelijke samenwerking tussen EU-lidstaten. De onderzoeksbelangstelling van Jannemieke Ouwerkerk gaat hoofdzakelijk uit naar het EU-strafrecht en de invloed ervan op het Nederlandse straf(proces)recht.

Jan Leliveld is werkzaam als advocaat bij Van Doorne, waar hij partner is. Hij is werkzaam op het gebied van het sanctierecht en legt zich toe op fraudezaken, milieustrafrecht, economische delicten en toezichtregelgeving. Dhr. Leliveld maakte tevens deel uit van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten. Ook is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof in Den Haag. Daarnaast is hij redacteur van het tijdschrift Strafblad en publiceert hij met regelmaat artikelen.

Mr. Frederike Ahlers is werkzaam als advocaat bij Van Doorne. Zij houdt zich voornamelijk bezig met milieustrafrecht, fraudezaken en economische delicten. Frederike studeerde internationale betrekkingen en internationaal recht aan University College Maastricht en aan diezelfde universiteit volgde zij de bachelor Nederlands recht, die zij cum laude heeft behaald. Vervolgens heeft zij de master Strafrecht cum laude afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en de master Internationaal Strafrecht aan Columbia University afgerond.

Ingeborg Koopmans is sinds 2005 officier van justitie bij het Functioneel Parket van milieu en veiligheid. Daarvoor is zij werkzaam geweest als rechter en universitair docent aan de Universiteit van Twente en de Universiteit Leiden. In 1996 is zij in Leiden gepromoveerd op het proefschrift ‘De strafbaarstelling van milieuverontreiniging’. In 2011 heeft Ingeborg een opleiding tot veiligheidskundige cum laude afgerond aan de TU Delft. Inmiddels is zij al 16 jaar werkzaam in het milieuveld.

Marieke Kluin is universitair docent Criminologie aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie aan de Universiteit van Leiden. Ze studeerde Criminologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam met als specialisatie Jeugdcriminologie. Tijdens haar studie heeft zij gewerkt als griffier strafrecht bij de Rechtbank Rotterdam en als reclasseringsambtenaar in Den Haag. Daarnaast heeft ze ook onderzoek gedaan bij de Nationale Recherche van het Korps Landelijke Politiediensten. Vervolgens heeft zij een jaar als onderzoeker gewerkt bij de sectie Veiligheidskunde van de Technische Universiteit Delft waarin Marieke naast andere werkzaamheden diverse ongevallen heeft bestudeerd om deze te implementeren in het facultair onderwijs. Haar interdisciplinaire onderzoek richt zich op witteboordencriminaliteit, milieucriminaliteit, toezicht en handhaving van regelgeving. Momenteel is ze betrokken bij een onderzoeksproject dat zich richt op de toepassing van levensloopcriminologie op witteboordencriminaliteit.

Sjoerd Lopik is advocaat bij Allen & Overy in Amsterdam. Daarnaast promoveert Sjoerd aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek betreft de rol van het strafrecht binnen het juridische antwoord op klimaatverandering. Een recente publicatie betreft de positie van het EVRM bij de strafrechtelijke aanpak van klimaatverandering. Sjoerd geeft regelmatig lezingen en publiceert over onderwerpen met betrekking tot het ondernemingsstrafrecht en klimaatverandering.

Elise Filius is promovendus bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie aan de Universiteit van Leiden. Elise heeft strafrecht gestudeerd aan Tilburg University. Na haar studie is zij vier jaar als docent Straf(proces)recht verbonden geweest aan diezelfde universiteit. Sinds oktober 2019 is Elise werkzaam bij het Instituut voor Strafrecht en Criminologie aan de Universiteit van Leiden als docent. In februari 2020 is zij daar begonnen als PhD student voor zowel het Europa Instituut als de Afdeling Strafrecht aan de Universiteit van Leiden.


Thomas Meekel is momenteel als trainee/parketsecretaris werkzaam bij het Functioneel Parket van het OM. Hij heeft gestudeerd aan de Universiteit Leiden waar hij zijn bachelor Rechtsgeleerdheid, master Straf- en strafprocesrecht en zijn master Forensische Criminologie heeft behaald. In 2021 organiseerde hij als commissielid bij SOS de Carrièredag. Sinds november 2022 is hij begonnen bij het Functioneel Parket in Rotterdam, waarbij hij voornamelijk bezig is met het beoordelen van kleine en middelgrote strafrechtelijke dossiers op het gebied van milieucriminaliteit. Hieronder vallen zaken zoals het vervoer van gevaarlijke stoffen, verontreiniging in de bodem en oppervlaktewater, vuurwerk en illegale asbestsaneringen.