+ 31 (0)71 527 7391 | sos@law.leidenuniv.nl

  Category Archives: Activiteiten

  14 april 2016 – Bezoek OM Den Haag

  Op donderdag 14 april heeft SOS een bezoek gebracht aan het Openbaar Ministerie in Den Haag.

  We begonnen onze dag aan het Paleis van Justitie. Onder het genot van een kopje koffie of thee werd de spits afgebeten door Eline, met een korte introductie over het OM en haarzelf. Een leuk feitje is dat Eline zelf ook bestuurslid is geweest van SOS! Zij vertelde het dan ook leuk te vinden dat zij benaderd is om deze dag te organiseren. Het Openbaar Ministerie is opgedeeld in twee delen: de onderzoeksomgeving en de interventie-omgeving, zo vertelde Eline. De onderzoeksomgeving betreft vooral de omgeving met betrekking tot de grote onderzoeken, zoals moord, doodslag, drugshandel etc. De interventie-omgeving houdt zich meer bezig met de veelvoorkomende criminaliteit zoals winkeldiefstal en inbraak. Tot slot heeft zij ons tevens van alle tips & tricks voorzien om later in aanmerking te kunnen komen voor een baan bij het Openbaar Ministerie. Hoe spring jij eruit? En welke weg kun je belopen om ooit een functie bij het OM te bekleden?

  Na de introductie van Eline, nam Yolanda de Groot, teamhoofd interventie-omgeving, het stokje even over. Zij heeft ons kort iets verteld over de Afdeling ZSM en de opleidingen binnen het OM. Er zijn nu twee verschillende soorten opleidingen: die van assistent-officier en adjunct-officier, wat momenteel een proeftraject is. De assistent-officier houdt zich bezig met veelvoorkomende criminaliteit, terwijl de adjunct-officier zich juist bezighoudt met de onderzoeksomgeving.

  Ook hebben wij van een korte lezing, verzorgd door niemand minder dan de heer Wouter Bos, mogen genieten. Wouter Bos heeft ons aan de hand van geluids- en beeldpnames van de zaak Rishi meegenomen in de functie van OvJ. In deze zaak, is Rishi op station Hollands Spoor doorgeschoten door een politieagent. Deze zaak zorgde in de media en de directe omgeving van Rishi voor behoorlijk wat aandacht, maar de agent in kwestie is uiteindelijk ontslagen van alle rechtsvervolging. Momenteel houdt Wouter Bos zich bezig met de rechtszaak tegen politicus Geert Wilders.

  Hierna is Camila Sam-Sin wat dieper ingegaan op de functie als adjunct-officier. De adjunct-officier houdt zich vooral bezig met de High Impact Crimes (HIC) en het idee van de adjunct-officier is om over het hele proces een echte, volwaardige sparringpartner te zijn. Omdat de functie van adjunct-officier een proeftraject is, zal moeten blijken of deze functie blijft bestaan.

  Simon Minks, die momenteel bovendien te zien is in 2doc: ‘De Aanklager’, heeft ons vervolgens meegenomen in zijn verhaal over het vervolgen van terroristen. Hij heeft ons verteld over verschillende terrorisme zaken, zoals bijvoorbeeld de Hofstadgroep, dierenextremisme, Tamil Tijgers, Jihadistisch terrorisme en de context-zaak, waarvan SOS de einduitspraak heeft bijgewoond op 10 december 2015.

  Na deze ochtend vol informatie en interessante rechtszaken, hebben we tijdens de lunch kennis gemaakt met de hoofdofficier van justitie, Bart Nieuwenhuizen. Ook Eline Gussenhoven en Simon Minks sloten aan bij de lunch, wat zorgde voor een gezellige informele sfeer waarbij iedereen nader kennis kon maken en de nodige vragen kon stellen!

  Na heerlijk te hebben geluncht in de lunchruimte van het OM, vervolgden wij onze dag bij de Afdeling ZSM, een stukje verderop in Den Haag. Hier werden wij begeleid door Claudia Rijnaarts, coördinerend ZSM-officier. Voorzien van een powerpoint en video-materiaal, heeft zij ons uitvoerig verteld over de Afdeling ZSM (Zorgvuldig, Snel, Maatwerk). Wij hebben een kijkje mogen nemen bij de ZSM-tafel waarbij we hebben mogen aanschouwen hoe alle keten-partners samen werken om zorgvuldig en snel maatwerk te leveren. Bovendien hebben we in groepjes een aantal procesdossiers mogen doornemen en gezamenlijk besloten welke beslissing wij zouden nemen als ZSM-officier.

  We hebben genoten van een complete dag vol met de nodige informatie! Wijzelf en alle deelnemers vonden het ontzettend leuk om een kijkje in de keuken van het OM te mogen nemen en kennis te maken met een aantal grote namen van het OM Den Haag!

  Nog meer weten over het werk van het Openbaar Ministerie? Kijk dan de 2doc: De Aanklagers elke maandag om 21:00 op NPO 2 en terug te kijken via Uitzending Gemist.

  IMG_3603

  21 maart 2016 – In gesprek met: Fred Teeven

  SOS mocht met trots aankondigen dat de heer Fred Teeven een lezing zou verzorgen op maandag 21 maart op onze Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Leiden. Nadat iedereen een plek had gevonden in de Lorentzzaal, startte de heer Teeven zijn lezing om 19:30 uur.

  De heer Teeven beet uiteraard de spits af door toch een kleine introductie te geven over zichzelf en zijn loopbaan. De heer Teeven vertelde ons zijn zijn loopbaan te zijn begonnen als fiscaal rechercheur bij de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Na het voltooien van zijn studie Nederlands en Notarieel recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam vervolgde hij zijn loopbaan als officier van justitie bij onder andere Parket Amsterdam. In 2006 kwam hij als Kamerlid voor de VVD de Tweede Kamer binnen waar hij zich voornamelijk richt op justitiebeleid. In 2010 wordt de heer Teeven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

  De heer Teeven heeft ons na deze korte introductie meegenomen in zijn verhaal over de twee beruchte dealen die hij heeft gemaakt tijdens zijn carrière als officier van justitie. Dit waren deals met twee kroongetuigen: Karman en Abbas.

  Ook heeft de heer Teeven deze deals besproken in het licht van het grote-vis-kleine-vis-beginsel: vaak worden er deals gesloten met een ‘kleine vis’ om een ‘grote vis’ te vinden.

  De heer Teeven ging vervolgens nog iets verder in op de deals. De deal met Abbas was goedgekeurd o.g.v. artikel 74 Sr, via een ordinaire schikking. De Karman-deal was echter ingewikkelder. De officieren besloten geen gevangenisstraf te geven aan Karman en indien deze straf wel zou worden gegeven, zouden ze deze straf niet executeren.

   Ook heeft Teeven enkele discussiepunten belicht. Eén van zijn standpunten was: “In Nederland hebben wij een niet zo goed systeem om deals te sluiten met criminelen. Wellicht moeten wij meer naar een Amerikaans stelsel waar deze mogelijkheid wel wordt geboden.” Vragen sprongen op zoals: moet de rol van de rechter-commissaris verplaatst worden van tijdens het onderzoek naar de afsluiting van het onderzoek? Een sterkere vervolgingsmonopolie voor het OM?

   Ook legde de heer Teeven uit dat deals met criminelen nu eenmaal een snellere methode behelzen om bewijs te vinden. Een politie-infiltratie bijv. is een veel kwetsbaardere methode. Het verschil tussen deze methodes is dat bij het sluiten van deals vuile handen worden gemaakt op het moment dat het strafbare feit reeds is gepleegd. Het nadeel echter van deals maken met criminelen, is dat het OM wel in de schijnwerpers komt te staan.

   Aan het einde van zijn verhaal heeft Teeven nog even ingespeeld op het verloop van zijn carrière. Teeven is de politiek in gegaan om de rechten van slachtoffers te verbeteren, dit ligt hem nauw aan het hart. Hij gaf toe dat dit geen enorm succes is geweest, maar toch: “een carrière verloopt met ups and downs”.

  Ter afsluiting kregen alle aanwezigen de mogelijkheid om nog enkele brandende vragen te stellen aan de heer Teeven, welke hij uitvoerig heeft beantwoord. SOS is zeer trots om een lezing als deze te mogen hebben organiseren! Het was een zeer geslaagde avond.

  IMG_3589

  17 maart 2016 – Lezing Nederlands Forensisch Instituut

  Donderdag 17 maart heeft SOS een lezing georganiseerd die werd ge geven door Bert Ottevanger, adviseur bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Om 19:30 uur stipt, ging de
  heer Ottevanger van start.
  Hij begon zijn verhaal, voorzien van heldere slides, met algemene informatie over het NFI, waarbij tevens een link werd gelegd tussen het forensisch onderzoek en het strafrecht. Forensisch onderzoek levert een flinke bijdragen in het strafrecht. Waar de rechter zich in het rechtssysteem bezighoudt met waarheidsvinding, biedt het NFI hier middels onderzoek een scala aan informatie aan, welke de rechter mee kan nemen in zijn rechtsoverweging. De heer Ottevanger heeft vervolgens zeer uitgebreid uiteengezet hoe het NFI te werk gaat bij het oplossen van misdrijven, de ontwikkelingen van het forensisch onderzoek genoemd en is tevens ingegaan op
  het formuleren van hypotheses door middel van o.a. de Bayesiaanse statistiek. Vooral het formuleren was erg interessant, zeker nu wij juristen normaal gesproken niet veel weet hebben van statistiek!
  Na deze enorm interessante en leerzame informatie, werd de deelnemers nog de
  mogelijkheid geboden om vragen te stellen. Ook heeft SOS voorafgaand aan deze lezing enkele brandende vragen opgestuurd, welke de heer Ottevanger aan het einde van zijn lezing nog uitvoerig heeft beantwoord.
  Het was zeer interessant om de waarheidsvinding in strafrechtszaken nu eens vanuit een forensisch perspectief te bekijken en om meer kennis te vergaren over het NFI!
  Foto 17-03-16 19 51 27

  18 februari 2016 – In gesprek met: Wiebe de Vries

  Op donderdag 18 februari jongstleden kwam mr. Wiebe de Vries een lezing geven in Café Diner de Grote Beer te Leiden. Onder het genot van een drankje, hebben wij aandachtig geluisterd enzijn wij meer te weten gekomen over dit interessante vakgebied.

  Mr. Wiebe de Vries is zelf een specialist op het gebied van het fiscaal strafrecht en heeft ons hierover van alles verteld. Zo heeft hij verteld over belastingplichtigen en alle informatie die wordt gereproduceerd omtrent hetgeen is gebeurd in fiscaal-strafrechtelijke zaken. Ook heeft hij verteld over de vergaande controlebevoegdheden van inspecteurs (zoals o.a. FIELD) en het nemo tenetur beginsel dat hier tegenover staat. Tevens heeft mr. Wiebe de Vries enkele EHRM-zaken inhoudelijk behandeld en aangetoond hoe deze zaken in verhouding stonden met hetgeen hij reeds had behandeld.

  Aan het eind van zijn verhaal kregen alle aanwezigen nog de mogelijkheid om vragen te stellen, welke mr. Wiebe de Vries uitvoerig heeft beantwoord. Deze liepen uiteen van vragen met betrekking tot de studies strafrecht/fiscaal recht, tot procesrechtelijke ervaringen van mr. Wiebe deVries hemzelf.

  In een uur tijd hebben wij een stuk beter kennis leren maken met het fiscaal strafrecht. Mr. Wiebe de Vries heeft zeker een interesse onder ons weten te wekken voor dit vakgebied, zeker gezien het feit dat velen slechts weinig kennis hadden van het fiscaal strafrecht! Nadat mr. Wiebe de Vries zijn verhaal had gehouden, hebben wij dankzij Jaeger-advocaten nog de mogelijkheid gehad om, samen met mr. Wiebe de Vries zelf, nog een biertje te drinken en een bitterballetje te eten. Eenleerzame en gezellige donderdagavond!

  Foto 18-02-16 19 23 41

  9 februari 2016 – Bezoek Politieacademie

  Op 9 februari heeft SOS een bezoek gebracht aan de Politieacademie in Apeldoorn. Tijdens dit bezoek hebben we een uitgebreide rondleiding gekregen door het opleidingscentrum van alle agenten in Nederland. De politieacademie verzorgt allerlei opleidingen van een een-daagse opleiding voor bepaalde kwalificaties tot meerjarige opleidingen tot bijv. Recherchekundige.

  Over de master Recherchekundige hebben we uitgebreide uitleg gekregen en zijn we o.a. te weten gekomen dat dit een betaalde opleiding is die veel diversiteit biedt. Zo kan je kiezen uit diverse aspecten van de opleiding zoals forensisch onderzoek, of financiële analyse van bijv. drugsgelden.

  We hebben met eigen ogen gezien dat op de Politieacademie een aantal modelwoningen zijn waar plaats delicten worden gesimuleerd om de toekomstige forensische onderzoekers en rechercheurs de diverse aspecten van het onderzoek kunnen meemaken. Maar de politieacademie heeft ook een eigen cafe en postkantoor om kleine opstootjes en grote vechtpartijen in te nabootsen zodat de toekomstige agenten goed voorbereid aan de slag gaan.

  Ook hebben we de mogelijkheid gehad om de nodige kritische vragen te stellen over bepaalde beelden die heersen over de politie en de politie nam uitgebreid te tijd om deze vragen te beantwoorden.

  Meer weten over werken bij de politie of de master Recherchekundige? Kijk dan eens op de site van de politie: kombijdepolitie.nl

  10363920_1089714724396637_8933246086949073654_n (1)

  28 januari 2016 – In gesprek met: Tamara Buruma

  Op donderdag 28 januari heeft de eerste lezing van het nieuwe jaar plaatsgevonden. SOS voelt zich erg vereerd dat strafrechtadvocaat mr. Tamara Buruma deze lezing heeft verzorgd.

   Nadat iedereen een plaatsje had gevonden in de zaal op het KOG ging de lezing van start. Mr. Tamara Buruma beet de spits af met een leuk feitje: enige tijd geleden is ook zij lid geweest van SOS! De lezing startte inhoudelijk. Mr. Buruma heeft aan de hand van een powerpoint presentatie een prachtige lezing verzorgd. Allereerst heeft zij veel verteld over de context van de Jihad-zaak, waarbij zijzelf Oussama C. heeft bijgestaan. Na veel inhoudelijke feiten, vervolgde zij haar lezing met het noemen van de belangrijkste verweren die de verdediging in de Jihad-zaak heeft aangevoerd, waarbij ook de verdedigingsstrategieën van Prakken d’Oliveira werden uiteengezet. Niet alleen de inhoud van de Jihad-zaak is besproken, maar tevens de relatie tussen de zaak zelf en de media werd uitvoerig besproken.

   Aansluitend heeft Mr. Tamara Buruma aandacht geschonken aan wat meer algemene punten van de advocatuur. Zo vervolgde zij met de ethiek: de kernwaarden van het advocatenrecht. Een advocaat behoort onafhankelijk, partijdig, deskundig, integer en vertrouwelijk te zijn. Zij heeft uiteengezet hoe zich vaak een spanningsveld tussen deze waarden voordoet, er ontstaan dilemma’s. Welke kernwaarden zijn van belang? Welke strategie pas je als advocaat toe?

  Mr. Tamara Buruma heeft dan nog de relatie tussen de advocaat en cliënt besproken, de wisselwerking van actoren in het proces en vervolgens spitste zij zich nog even toe op de rol van de advocaat zelf, waarbij zij tevens aandacht heeft geschonken aan de grens met andere vakgebieden.

   Alle deelnemers hebben de hele avond intens aandachtig naar mr. Tamara Buruma geluisterd. Zij had veel interessants te vertellen en deze lezing heeft ons veel geleerd. Al met al was dit een enorm geslaagde eerste lezing van 2016! Het was interessant, leerzaam en leuk om naar te luisteren.

  Website

  11 januari 2016 – Opnames RTL4-quiz ‘Weet Ik Veel’

  Op maandag 11 januari is SOS deelgenomen aan de opnames van het RTL-4 programma ‘Weet Ik Veel’. Onder leiding van Linda de Mol moesten alle deelnemers 50 vragen beantwoorden die voornamelijk betrekking hadden op algemene kennis. De aller beste deelnemer uit het publiek zou uiteindelijk in de finale kans maken op een geld bedrag.

  Vol enthousiasme gingen de SOS leden dan ook aan de slag met de vragen. Alle leden gingen goed van start, de meeste hadden in ronde 1 nog geen fout gemaakt! Hoewel er hier en daar een lastige vraag tussen zat, konden we allen zeer tevreden zijn met de behaalde scores. Helaas heeft niemand van SOS de finale weten te bereiken, maar wat zijn onze leden slim! Het publiek wist uiteindelijk een gemiddeld eindcijfer van 6,3 te bereiken, maar de score van de SOS-leden was veel hoger! Bijna alle SOS-leden hebben een 8,0 of hoger gehaald voor de quiz. Lang niet slecht dus!

  Onze leden in actie zien? Zaterdag 23 januari 2016 om 20:00uur wordt de aflevering uitgezonden op RTL 4!

  Weet ik Veel

  18 december 2015 – Bezoek Real-Life Xcape

  Vrijdagavond op 18 december heeft SOS een bezoek gebracht aan Real-Life Xcape in Den Haag. Met een groep van 20 man zijn wij in drie verschillende rooms gezet: Anonymous Invitation, Prison Break en Wolf Den. Elke groep kreeg de opgave om binnen één uur uit de escape room te ontsnappen. Om te kunnen ontsnappen moeten er sleutels en wachtwoorden worden gevonden en raadsels, puzzels en mysteries worden opgelost. De drie kamers hadden elk een verschillende sfeer.

  In de Anonymous Invitation Room begon je in een donkere kamer met enkel een uitnodiging. Uit deze kamer moest worden ontsnapt door vooral veel diverse opdrachten uit te voeren bestaande uit teamwork, denkwerk en zintuigen. De Prison Break had een ietwat grimmige gevangenissfeer waarbij de groep die in deze kamer zat onder druk van tikkende klokken en zeurende tonen vooral veel puzzelwerken moesten oplossen. Ten slotte bevatte de Wolf Den opdrachten die veelal te maken hadden met lasers en technologie. Uiteindelijk is één groep binnen 59 minuten ontsnapt, waar kort erna de andere twee groepen ontsnapten.

  Real-Life Xcape was niet alleen enorm interessant en uitdagend, maar heeft ook gezorgd voor veel gezelligheid en samenwerking binnen SOS! Iedereen verliet trots Real-Life Xcape met een opgetogen gevoel.

  201512183 - wide

  10 december 2015 – Bezoek uitspraak Jihad-zaak

  Op 10 december heeft SOS met een kleine groep leden, de uitspraak bijgewoond in het grote jihadproces. De uitspraak werd gedaan in de extra beveiligde rechtbank ‘De Bunker’.

  Vanwege de impact van de uitspraak was er veel pers en familie aanwezig bij de uitspraak en we moesten dan ook vroeg aanwezig zijn om een plaatsje in de rechtszaal te bemachtigen. Gelukkig konden we met alle leden naar binnen en hebben we vol aandacht geluisterd naar de uitspraak en overwegingen van de rechters. De verdachten stonden terecht voor deelname aan een criminele organisatie met een terroristisch oogmerk. 6 verdachten waren bij de uitspraak aanwezig, 2 werden veroordeeld bij verstek en 1 deed afstand van zijn recht om de uitspraak bij te wonen. De verdenkingen van verdachten liepen uiteen van ronselen via Twitter en Facebook, tot op traingingskamp gaan in Syrië. Allen zijn veroordeeld voor ronselen en/of opruiing, variërend van een celstraf van 7 dagen, tot een veroordeling van 6 jaar onvoorwaardelijk. De volledige uitspraak is hier terug te lezen.

  Het was een indrukwekkende zaak om bij te wonen, mede door de extra beveiliging bij de rechtbank, maar uiteraard vooral door de impact van de zaak. Ook het plaatsnemen tussen familie en sympathisanten van de verdachten en uiteraard de pers is een bijzondere ervaring.

  Advocate mr. Tamara Buruma stond een van de verdachten bij in dit proces. Zij zal op 28 januari in gesprek gaan met SOS en haar leden over o.a. deze rechtszaak en haar werk als advocate. De aanmelding hiervoor staat nu open.

  Dit zijn de straffen in het jihadproces

  VERDACHTE STRAF EIS
  Azzedine C. 6 jaar 7 jaar
  Hatim R. (bij verstek) 6 jaar 6 jaar
  Anis Z. (bij verstek) 6 jaar 5 jaar
  Rudolph H. 3 jaar, waarvan 1 voorwaardelijk 6 jaar
  Oussama C. 3 jaar, waarvan 1 voorwaardelijk 5 jaar
  Hicham el O. 5 jaar 4 jaar, waarvan 1 voorwaardelijk
  Moussa L. 43 dagen, plus 6 maanden voorwaardelijk 2,5 jaar, waarvan 10 maanden voorwaardelijk
  Imane B. 7 dagen 2 jaar
  Jordi de J. 155 dagen, plus 6 maanden voorwaardelijk 3 jaar, waarvan 1 voorwaardelijk

  context zaak

  4 december 2015 – Bezoek Eurojust

  Op 4 december 2015 bracht SOS in de vroege ochtend een bezoek aan Eurojust in Den Haag. Tijdens ons bezoek hebben wij een lezing gekregen van mr. Han Moraal, National Member for the Netherlands. Onder het genot van een kopje koffie of thee begon mr. Han Moraal zijn lezing.

  Eurojust is in 28 februari 2002 opgericht. Met 28 lidstaten heeft zij met name tot doel het overbruggen van cultuurverschillen om ervoor te zorgen dat de lidstaten elkaar onderling begrijpen. Eurojust moet absoluut niet worden verward met Europol. Waar Eurojust zorgt voor een justitiële samenwerking om de samenwerking in rechtszaken tussen lidstaten te bevorderen, houdt Europol zich vooral bezig met politie-zaken, waarbij zij veelal zelfstandig te werk gaat. Ook werd door mr. Han Moraal benadrukt dat Eurojust wordt geregeerd door lidstaten, niet door EU-werkers. De ambtenaren van Eurojust zijn niet in dienst van de Europese Unie, maar van het Openbaar Minsterie.

   Mr. Han Moraal vervolgde zijn lezing door uiteen te zetten hoe Eurojust opereert. De werkwijze van Eurojust moet worden onderscheiden in 3 levels. Indien hiertoe aanleiding is, wordt een member van Eurojust benaderd met de vraag of de ene lidstaat samen met de andere lidstaat in een zaak wil samenwerken. Eurojust is hierin de tussenpersoon met de andere lidstaat. Indien de andere lidstaat toezegt om samen te werken, belandt men in level 2: de nationale officieren van justitie gaan aan de slag met de rechtszaak. Uiteindelijk belandt men in level 3. Er zal een coordination meeting volgen waarin de zaak met verschillende rechterlijke lagen wordt besproken en opgelost.

  In het slot van zijn lezing, heeft mr. Han Moraal nog enkele rechtspraktijk behandeld, waar Eurojust lidstaten heeft ondersteund om behoorlijk te kunnen samenwerken in zaken. In 2014 heeft Eurojust in wel 1804 rechtszaken geopereerd! Wat betreft de toekomst wil Eurojust de “New Eurojust Regulation” doorvoeren, aldus mr. Moraal. Eurojust wordt echter enigszins weerhouden door het Europees Parlement, nu het EP nog geen toestemming heeft gegeven voor deze plannen.

  Net het stellen van enkele vragen werd de lezing afgesloten. Mr. Han Moraal heeft ons voorzien van een erg fraaie lezing, die elke minuut interessant is gebleven!

  Eurojust - Wide