+ 31 (0)71 527 7391 | sos@law.leidenuniv.nl

  Blog

  Alle verslagen van activiteiten en het lid van de maand!

  21 maart 2016 – In gesprek met: Fred Teeven

  SOS mocht met trots aankondigen dat de heer Fred Teeven een lezing zou verzorgen op maandag 21 maart op onze Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Leiden. Nadat iedereen een plek had gevonden in de Lorentzzaal, startte de heer Teeven zijn lezing om 19:30 uur.

  De heer Teeven beet uiteraard de spits af door toch een kleine introductie te geven over zichzelf en zijn loopbaan. De heer Teeven vertelde ons zijn zijn loopbaan te zijn begonnen als fiscaal rechercheur bij de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Na het voltooien van zijn studie Nederlands en Notarieel recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam vervolgde hij zijn loopbaan als officier van justitie bij onder andere Parket Amsterdam. In 2006 kwam hij als Kamerlid voor de VVD de Tweede Kamer binnen waar hij zich voornamelijk richt op justitiebeleid. In 2010 wordt de heer Teeven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

  De heer Teeven heeft ons na deze korte introductie meegenomen in zijn verhaal over de twee beruchte dealen die hij heeft gemaakt tijdens zijn carrière als officier van justitie. Dit waren deals met twee kroongetuigen: Karman en Abbas.

  Ook heeft de heer Teeven deze deals besproken in het licht van het grote-vis-kleine-vis-beginsel: vaak worden er deals gesloten met een ‘kleine vis’ om een ‘grote vis’ te vinden.

  De heer Teeven ging vervolgens nog iets verder in op de deals. De deal met Abbas was goedgekeurd o.g.v. artikel 74 Sr, via een ordinaire schikking. De Karman-deal was echter ingewikkelder. De officieren besloten geen gevangenisstraf te geven aan Karman en indien deze straf wel zou worden gegeven, zouden ze deze straf niet executeren.

   Ook heeft Teeven enkele discussiepunten belicht. Eén van zijn standpunten was: “In Nederland hebben wij een niet zo goed systeem om deals te sluiten met criminelen. Wellicht moeten wij meer naar een Amerikaans stelsel waar deze mogelijkheid wel wordt geboden.” Vragen sprongen op zoals: moet de rol van de rechter-commissaris verplaatst worden van tijdens het onderzoek naar de afsluiting van het onderzoek? Een sterkere vervolgingsmonopolie voor het OM?

   Ook legde de heer Teeven uit dat deals met criminelen nu eenmaal een snellere methode behelzen om bewijs te vinden. Een politie-infiltratie bijv. is een veel kwetsbaardere methode. Het verschil tussen deze methodes is dat bij het sluiten van deals vuile handen worden gemaakt op het moment dat het strafbare feit reeds is gepleegd. Het nadeel echter van deals maken met criminelen, is dat het OM wel in de schijnwerpers komt te staan.

   Aan het einde van zijn verhaal heeft Teeven nog even ingespeeld op het verloop van zijn carrière. Teeven is de politiek in gegaan om de rechten van slachtoffers te verbeteren, dit ligt hem nauw aan het hart. Hij gaf toe dat dit geen enorm succes is geweest, maar toch: “een carrière verloopt met ups and downs”.

  Ter afsluiting kregen alle aanwezigen de mogelijkheid om nog enkele brandende vragen te stellen aan de heer Teeven, welke hij uitvoerig heeft beantwoord. SOS is zeer trots om een lezing als deze te mogen hebben organiseren! Het was een zeer geslaagde avond.

  IMG_3589

  17 maart 2016 – Lezing Nederlands Forensisch Instituut

  Donderdag 17 maart heeft SOS een lezing georganiseerd die werd ge geven door Bert Ottevanger, adviseur bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Om 19:30 uur stipt, ging de
  heer Ottevanger van start.
  Hij begon zijn verhaal, voorzien van heldere slides, met algemene informatie over het NFI, waarbij tevens een link werd gelegd tussen het forensisch onderzoek en het strafrecht. Forensisch onderzoek levert een flinke bijdragen in het strafrecht. Waar de rechter zich in het rechtssysteem bezighoudt met waarheidsvinding, biedt het NFI hier middels onderzoek een scala aan informatie aan, welke de rechter mee kan nemen in zijn rechtsoverweging. De heer Ottevanger heeft vervolgens zeer uitgebreid uiteengezet hoe het NFI te werk gaat bij het oplossen van misdrijven, de ontwikkelingen van het forensisch onderzoek genoemd en is tevens ingegaan op
  het formuleren van hypotheses door middel van o.a. de Bayesiaanse statistiek. Vooral het formuleren was erg interessant, zeker nu wij juristen normaal gesproken niet veel weet hebben van statistiek!
  Na deze enorm interessante en leerzame informatie, werd de deelnemers nog de
  mogelijkheid geboden om vragen te stellen. Ook heeft SOS voorafgaand aan deze lezing enkele brandende vragen opgestuurd, welke de heer Ottevanger aan het einde van zijn lezing nog uitvoerig heeft beantwoord.
  Het was zeer interessant om de waarheidsvinding in strafrechtszaken nu eens vanuit een forensisch perspectief te bekijken en om meer kennis te vergaren over het NFI!
  Foto 17-03-16 19 51 27

  Lid van de maand: Maart – Petra van Es

  Hoi Petra! Vertel eens kort iets over jezelf. Wie ben jij? – “Ik ben inmiddels vierdejaars rechtenstudent en ik doe de master Civiel recht. Ik ben iets ouder dan de meesten van jullie, dat betekent dat ik ook al een gezin met drie kinderen heb. Ik woon in Leiderdorp en heb veel HR-functies gehad, maar uiteindelijk ben ik bij de ABN-AMRO geëindigd. Dit heb ik altijd met veel plezier gedaan, maar toen ABN- AMRO geen behoefte meer had aan mijn talenten, ben ik gaan studeren!! Ook heb ik altijd een tweede functie gehad als Officier Veiligheidsregio bij Defensie. Verder zit ik in een golf- competitieteam in Alphen aan de Rijn, heb ik bedrijfskunde gestudeerd en twee jaar in de Verenigde Staten gewoond.”

  Lees het hele interview met Petra hier!

  18 februari 2016 – In gesprek met: Wiebe de Vries

  Op donderdag 18 februari jongstleden kwam mr. Wiebe de Vries een lezing geven in Café Diner de Grote Beer te Leiden. Onder het genot van een drankje, hebben wij aandachtig geluisterd enzijn wij meer te weten gekomen over dit interessante vakgebied.

  Mr. Wiebe de Vries is zelf een specialist op het gebied van het fiscaal strafrecht en heeft ons hierover van alles verteld. Zo heeft hij verteld over belastingplichtigen en alle informatie die wordt gereproduceerd omtrent hetgeen is gebeurd in fiscaal-strafrechtelijke zaken. Ook heeft hij verteld over de vergaande controlebevoegdheden van inspecteurs (zoals o.a. FIELD) en het nemo tenetur beginsel dat hier tegenover staat. Tevens heeft mr. Wiebe de Vries enkele EHRM-zaken inhoudelijk behandeld en aangetoond hoe deze zaken in verhouding stonden met hetgeen hij reeds had behandeld.

  Aan het eind van zijn verhaal kregen alle aanwezigen nog de mogelijkheid om vragen te stellen, welke mr. Wiebe de Vries uitvoerig heeft beantwoord. Deze liepen uiteen van vragen met betrekking tot de studies strafrecht/fiscaal recht, tot procesrechtelijke ervaringen van mr. Wiebe deVries hemzelf.

  In een uur tijd hebben wij een stuk beter kennis leren maken met het fiscaal strafrecht. Mr. Wiebe de Vries heeft zeker een interesse onder ons weten te wekken voor dit vakgebied, zeker gezien het feit dat velen slechts weinig kennis hadden van het fiscaal strafrecht! Nadat mr. Wiebe de Vries zijn verhaal had gehouden, hebben wij dankzij Jaeger-advocaten nog de mogelijkheid gehad om, samen met mr. Wiebe de Vries zelf, nog een biertje te drinken en een bitterballetje te eten. Eenleerzame en gezellige donderdagavond!

  Foto 18-02-16 19 23 41

  9 februari 2016 – Bezoek Politieacademie

  Op 9 februari heeft SOS een bezoek gebracht aan de Politieacademie in Apeldoorn. Tijdens dit bezoek hebben we een uitgebreide rondleiding gekregen door het opleidingscentrum van alle agenten in Nederland. De politieacademie verzorgt allerlei opleidingen van een een-daagse opleiding voor bepaalde kwalificaties tot meerjarige opleidingen tot bijv. Recherchekundige.

  Over de master Recherchekundige hebben we uitgebreide uitleg gekregen en zijn we o.a. te weten gekomen dat dit een betaalde opleiding is die veel diversiteit biedt. Zo kan je kiezen uit diverse aspecten van de opleiding zoals forensisch onderzoek, of financiële analyse van bijv. drugsgelden.

  We hebben met eigen ogen gezien dat op de Politieacademie een aantal modelwoningen zijn waar plaats delicten worden gesimuleerd om de toekomstige forensische onderzoekers en rechercheurs de diverse aspecten van het onderzoek kunnen meemaken. Maar de politieacademie heeft ook een eigen cafe en postkantoor om kleine opstootjes en grote vechtpartijen in te nabootsen zodat de toekomstige agenten goed voorbereid aan de slag gaan.

  Ook hebben we de mogelijkheid gehad om de nodige kritische vragen te stellen over bepaalde beelden die heersen over de politie en de politie nam uitgebreid te tijd om deze vragen te beantwoorden.

  Meer weten over werken bij de politie of de master Recherchekundige? Kijk dan eens op de site van de politie: kombijdepolitie.nl

  10363920_1089714724396637_8933246086949073654_n (1)

  Lid van de maand: Februari – Otto Hetterscheidt

  Hoi Otto! Vertel eens kort iets over jezelf. Wie ben jij? – “Mijn naam is Otto Hetterscheidt, ik ben 26 jaar en ik kom uit Maastricht. Mijn hobby’s zijn hockey en tennis en in mijn vrije tijd bezoek ik graag voetbalwedstrijden van MVV Maastricht. Ook drink ik graag een biertje met vrienden.”

  Lees het hele interview met Otto hier!

  28 januari 2016 – In gesprek met: Tamara Buruma

  Op donderdag 28 januari heeft de eerste lezing van het nieuwe jaar plaatsgevonden. SOS voelt zich erg vereerd dat strafrechtadvocaat mr. Tamara Buruma deze lezing heeft verzorgd.

   Nadat iedereen een plaatsje had gevonden in de zaal op het KOG ging de lezing van start. Mr. Tamara Buruma beet de spits af met een leuk feitje: enige tijd geleden is ook zij lid geweest van SOS! De lezing startte inhoudelijk. Mr. Buruma heeft aan de hand van een powerpoint presentatie een prachtige lezing verzorgd. Allereerst heeft zij veel verteld over de context van de Jihad-zaak, waarbij zijzelf Oussama C. heeft bijgestaan. Na veel inhoudelijke feiten, vervolgde zij haar lezing met het noemen van de belangrijkste verweren die de verdediging in de Jihad-zaak heeft aangevoerd, waarbij ook de verdedigingsstrategieën van Prakken d’Oliveira werden uiteengezet. Niet alleen de inhoud van de Jihad-zaak is besproken, maar tevens de relatie tussen de zaak zelf en de media werd uitvoerig besproken.

   Aansluitend heeft Mr. Tamara Buruma aandacht geschonken aan wat meer algemene punten van de advocatuur. Zo vervolgde zij met de ethiek: de kernwaarden van het advocatenrecht. Een advocaat behoort onafhankelijk, partijdig, deskundig, integer en vertrouwelijk te zijn. Zij heeft uiteengezet hoe zich vaak een spanningsveld tussen deze waarden voordoet, er ontstaan dilemma’s. Welke kernwaarden zijn van belang? Welke strategie pas je als advocaat toe?

  Mr. Tamara Buruma heeft dan nog de relatie tussen de advocaat en cliënt besproken, de wisselwerking van actoren in het proces en vervolgens spitste zij zich nog even toe op de rol van de advocaat zelf, waarbij zij tevens aandacht heeft geschonken aan de grens met andere vakgebieden.

   Alle deelnemers hebben de hele avond intens aandachtig naar mr. Tamara Buruma geluisterd. Zij had veel interessants te vertellen en deze lezing heeft ons veel geleerd. Al met al was dit een enorm geslaagde eerste lezing van 2016! Het was interessant, leerzaam en leuk om naar te luisteren.

  Website

  11 januari 2016 – Opnames RTL4-quiz ‘Weet Ik Veel’

  Op maandag 11 januari is SOS deelgenomen aan de opnames van het RTL-4 programma ‘Weet Ik Veel’. Onder leiding van Linda de Mol moesten alle deelnemers 50 vragen beantwoorden die voornamelijk betrekking hadden op algemene kennis. De aller beste deelnemer uit het publiek zou uiteindelijk in de finale kans maken op een geld bedrag.

  Vol enthousiasme gingen de SOS leden dan ook aan de slag met de vragen. Alle leden gingen goed van start, de meeste hadden in ronde 1 nog geen fout gemaakt! Hoewel er hier en daar een lastige vraag tussen zat, konden we allen zeer tevreden zijn met de behaalde scores. Helaas heeft niemand van SOS de finale weten te bereiken, maar wat zijn onze leden slim! Het publiek wist uiteindelijk een gemiddeld eindcijfer van 6,3 te bereiken, maar de score van de SOS-leden was veel hoger! Bijna alle SOS-leden hebben een 8,0 of hoger gehaald voor de quiz. Lang niet slecht dus!

  Onze leden in actie zien? Zaterdag 23 januari 2016 om 20:00uur wordt de aflevering uitgezonden op RTL 4!

  Weet ik Veel

  Lid van de maand: Januari – Niels Genemans

  Hoi Niels! Vertel eens kort iets over jezelf. Wie ben jij? – “Ik ben Niels Genemans, 24 jaar oud. Ik ben geboren in Den Haag en daar woon ik nog steeds. Ik voetbal in een vriendenteam met allemaal gasten die ik al van jongs af aan ken. Met diezelfde vrienden ga ik ook af en toe een weekendje weg of doe ik andere gezellige dingen. Heel leuk! Verder ben ik wel echt een filmliefhebber. Maffiafilms, daar houd ik van! The Godfather is m’n favoriet. Helaas heb ik series als Narcos of the Sopranos nog niet gezien… Ik ben nu namelijk nog bezig met de serie Suits.”

  Lees het hele interview met Niels hier!

  18 december 2015 – Bezoek Real-Life Xcape

  Vrijdagavond op 18 december heeft SOS een bezoek gebracht aan Real-Life Xcape in Den Haag. Met een groep van 20 man zijn wij in drie verschillende rooms gezet: Anonymous Invitation, Prison Break en Wolf Den. Elke groep kreeg de opgave om binnen één uur uit de escape room te ontsnappen. Om te kunnen ontsnappen moeten er sleutels en wachtwoorden worden gevonden en raadsels, puzzels en mysteries worden opgelost. De drie kamers hadden elk een verschillende sfeer.

  In de Anonymous Invitation Room begon je in een donkere kamer met enkel een uitnodiging. Uit deze kamer moest worden ontsnapt door vooral veel diverse opdrachten uit te voeren bestaande uit teamwork, denkwerk en zintuigen. De Prison Break had een ietwat grimmige gevangenissfeer waarbij de groep die in deze kamer zat onder druk van tikkende klokken en zeurende tonen vooral veel puzzelwerken moesten oplossen. Ten slotte bevatte de Wolf Den opdrachten die veelal te maken hadden met lasers en technologie. Uiteindelijk is één groep binnen 59 minuten ontsnapt, waar kort erna de andere twee groepen ontsnapten.

  Real-Life Xcape was niet alleen enorm interessant en uitdagend, maar heeft ook gezorgd voor veel gezelligheid en samenwerking binnen SOS! Iedereen verliet trots Real-Life Xcape met een opgetogen gevoel.

  201512183 - wide